FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

BMI Calculator

Beräkna när du kan nå din målvikt.

Fyll i din längd, vikt och målvikt för att ta reda på ditt BMI och när du kan nå din idealvikt.

Höjd
Vikt
Målvikt

Ditt BMI är:
00

Endast i undantagsfall behandlar vi patienter med ett BMI under 27. Skapa ett konto för att få en individuell bedömning. Ditt BMI vid din målvikt är: 16,7

Du har angett en vikt som ger ett BMI som är under 20.Ett BMI mellan 20 och 25 anses av de flesta vara det hälsosammaste. För att få en individuell bedömning kan du skapa ett konto.

Hoppsan! Något gick fel när du skickade in formuläret.
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Vad är BMI?

BMI (Body Mass Index) är en metod för att uppskatta en persons kroppsfett och bedöma om deras vikt ligger inom ett hälsosamt intervall.Detta mäts genom att dela vikten (i kilogram) med längden i meter i kvadrat.

Nedan listar vi de allmänna BMI-klasserna tillsammans med associerade riskfaktorer:

Viktklasser för BMI-värden

Undervikt

(BMI under 18,5)

En person med denna BMI klass väger mindre än rekommenderat i förhållande till deras längd, vilket kan vara tecken på undernäring eller andra hälsoproblem.

__wf_reserverad_ärva

Riskfaktorer:

 • __wf_reserverad_ärva

  Undernäring

 • __wf_reserverad_ärva

  Minskad muskelmassa

 • __wf_reserverad_ärva

  Osteoporps eller benförlust

 • __wf_reserverad_ärva

  Försvagat immunförsvar

 • __wf_reserverad_ärva

  Anemi

 • __wf_reserverad_ärva

  Fertilitetsproblem

 • __wf_reserverad_ärva

  Ökad risk för komplikationer vid operationer

Om du är underviktig, bör du rådgöra med sjukvården och en läkare för att fastställa eventuella underliggande hälsoproblem och få råd om hur du kan uppnå en hälsosam vikt.

Normal vikt

(BMI mellan 18,5 och 24,9)

Försök att behålla vikten genom att äta hälsosamt och att röra på dig i vardagen.

__wf_reserverad_ärva

Övervikt

(BMI mellan 25 och 29,9)

En person med övervikt väger mer än vad som rekommenderas för deras längd.

__wf_reserverad_ärva

Riskfaktorer:

 • __wf_reserverad_ärva

  Hypertoni

 • __wf_reserverad_ärva

  Högt kolesterol

 • __wf_reserverad_ärva

  Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

 • __wf_reserverad_ärva

  Högre risk för typ 2-diabetes

 • __wf_reserverad_ärva

  Andningsproblem (t.ex. sömnapné)

 • __wf_reserverad_ärva

  Ledvärk

Om du är överviktig bör du överväga att göra livsstilsförändringar, såsom en balanserad kost och regelbunden motion, för att minska riskerna förknippade med övervikt.

Fetma klass-1

(BMI mellan 30 och 34,9)

En person med denna BMI har en förhöjd risk för flera hälsotillstånd jämfört med de i kategorin övervikt eller normalvikt.

__wf_reserverad_ärva

Riskfaktorer:

 • __wf_reserverad_ärva

  Högt blodtryck

 • __wf_reserverad_ärva

  Högt kolesterol och triglycerider

 • __wf_reserverad_ärva

  Typ 2-diabetes

 • __wf_reserverad_ärva

  Hjärtsjukdomar

 • __wf_reserverad_ärva

  Stroke

 • __wf_reserverad_ärva

  Vissa typer av cancer

 • __wf_reserverad_ärva

  Andningsproblem (t.ex. sömnapné)

Det rekommenderas starkt att du rådgör med en sjukvårdsexpert om potentiella behandlingsmetoder och förändringar i din livsstil för att förbättra din hälsa.

Fetma klass 2

(BMI mellan 35 och 39,9)

Denna BMI-klass innebär en högre risk jämfört med fetma klass 1.

__wf_reserverad_ärva

Riskfaktorer:

 • __wf_reserverad_ärva

  Allvarliga hjärt-kärlsjukdomar

 • __wf_reserverad_ärva

  Ökad risk för vissa cancerformer

 • __wf_reserverad_ärva

  Ökad risk för tidig död

 • __wf_reserverad_ärva

  Svår sömnapné

 • __wf_reserverad_ärva

  Gallblåsproblem

Överväg omedelbara livsstilsförändringar och medicinsk behandling. Det är avgörande att du konsulterar en hälso- och sjukvårdsexpert.

Fetma klass 3

(BMI 40 eller högre)

Personer med extrem fetma löper en akut risk för allvarliga hälsoproblem.

__wf_reserverad_ärva

Riskfaktorer:

 • __wf_reserverad_ärva

  Allvarliga hjärt-kärlsjukdomar

 • __wf_reserverad_ärva

  Diabetes

 • __wf_reserverad_ärva

  Andningsproblem, inklusive svår sömnapné

 • __wf_reserverad_ärva

  Ökad risk för de flesta cancerformer

 • __wf_reserverad_ärva

  Ökad risk för tidig död

 • __wf_reserverad_ärva

  Ledprobleminklusive artros

 • __wf_reserverad_ärva

  Gallblåsproblem

 • __wf_reserverad_ärva

  Fettlever

Det är av yttersta vikt att du omedelbart rådgör med en sjukvårdsexpert och överväger medicinsk behandling samt andra interventioner för att hantera din hälsa.

Beräkna ditt BMI

För att räkna ut BMI dividerar du din vikt (i kg) med din längd (i meter) upphöjt till 2.

Ett exempel: Om du väger 100 kg och är 170 cm lång blir det: 100 kg / (1,70x1,70 m) = BMI 34,6

Vad är normalt Body Mass Index?

Referensvärdet för normalvikt (enligt Världshälsoorganisationen, WHO) ligger mellan 18,5 och 25 (24,9 för att vara exakt!). BMI över 25 klassas som övervikt och ett BMI-värde över 30 som obesitas (fetma). Ett BMI under 18,5 definieras som undervikt.

För dig som har BMI 30, eller BMI 27 plus komplikationer eller andra riskfaktorer som gör att du kan behöva medicinsk behandling som stöd i din viktminskning, finns nu möjlighet att få hjälp och stöd i din resa mot en lägre vikt. Vi på Yazen har ett helt team av engagerade människor som kan ge dig stöttning och support längs vägen. I teamet finns dietister, läkare, psykologer, fysioterapeuter, personliga tränare och digitala verktyg – allt för att ge dig en säker och trygg viktminskning, och ett varaktigt resultat.

Indexet BMI säger däremot inte så mycket om din kroppssammansättning eller vad dina kilon består av, och ett högre BMI innebär inte per automatik en fara för hälsan. En kropp med mycket muskler (stor muskelmassa) får ett högt värde, och detsamma gäller om en person har en hälsosam vikt men är relativt kort. BMI kan alltså vara ett sätt att få en uppfattning om vad som är en lagom kroppsvikt för dig, men har inte en direkt koppling till din fettprocent eller andelen muskelmassa. Och även om du enligt BMI anses ha övervikt eller fetma så kan din kropp och din vikt vara mer hälsosamma än vad siffrorna visar. För att få en bättre och sannare bild av en persons hälsa och riskprofil kopplat till kroppssammansättningen, alltså mängden muskler och fett och var fettet sitter på kroppen, behövs mer avancerade mätmetoder.

Samma referensvärde för BMI gäller oavsett om du är kvinna eller man, men för barn gäller andra intervaller, beroende på barnets ålder. Ta kontakt med skolhälsovården eller BVC om du vill veta mer.

__wf_reserverad_ärva

Högt BMI - vad spelar det för roll?

Ett BMI-värde som motsvarar övervikt behöver inte i sig innebära hälsorisker. Om du är vältränad och har en större mängd muskler har det många hälsofördelar, även om du väger mer än vad som anses vara normalvikt, medan en hög andel fett, framför allt om det sitter kring de inre organen i buken (bukfetma), ökar risken för hälsoproblem och vissa sjukdomar.

__wf_reserverad_ärva

Att mäta midjemåttet (midjeomfånget) är ett bra sätt att komplettera informationen och ta reda på om fettet är placerat på ett sätt som påverkar kroppens organ.

Bukfett är kopplat till ett antal hälsorisker, medan fett som sitter på rumpa och lår oftast påverkar hälsan i mindre grad.Det är främst sjukdomar och tillstånd som hänger ihop med ämnesomsättningen som påverkas av din vikt och ditt midjeomfång, det gäller till exempel hjärt- och kärlsjukdom såsom högt blodtryck (hypertoni), högt kolesterol och andra blodfettsrubbningar, insulinresistens och förhöjt blodsocker, typ 2-diabetes, sömnapné, samt ont i ryggen, knäna och andra leder. Dessa symtom kallas gemensamt för det metabola syndromet, eftersom de hänger ihop med metabolismen (ämnesomsättningen). Övervikt och fetma ökar även risken för vissa typer av cancer.

Hälsosamma matvanor (en kost som motsvarar dina behov och innehåller mycket grönsaker, frukt, bär, bönor, linser, ärtor, fullkorn, fisk, och begränsad mängd ultraprocessad mat med snabba kolhydrater och mycket fett, salt och socker) har stor betydelse för att vi ska må bra, liksom fysisk aktivitet, gärna i form av vardagsmotion och tuffare träning som höjer pulsen lite extra och utmanar dina muskler.

Att ha en vikt inom normalintervallet är positivt för hälsan, men även om du väger lagom mycket är det viktigt att ha hälsosamma vanor, bland annat för att du ska må bra, för att kroppen ska fungera som bäst, och för att förebygga ohälsa kopplat till livsstil och levnadsvanor. Om ditt BMI ligger under 18,5 kan det vara bra att gå upp några kilon i vikt, bland annat för att behålla hälsan på lång sikt och för att öka chanserna att få i sig all näring som kroppen behöver.

__wf_reserverad_ärva

BMI i forskningen

Body Mass index används även som ett screeningverktyg inom forskningen, till exempel för att kartlägga genomsnittsvikten i en befolkning eller i vissa grupper.

För att det ska vara mer användbart och relevant vid en individuell hälsobedömning behöver BMI kompletteras med till exempel midjeomfång, blodtryck, blodprover och andra mätvariabler som säger mer om dina vanor, hälsorisker och vad du kan göra för att påverka din hälsa. BMI visar enbart förhållandet mellan vikt och längd, och tar inte hänsyn till andra faktorer som påverkar din hälsa. En av de viktigaste sakerna som du själv kan påverka är att äta en hälsosam kost.

Referensvärden för BMI

Undervikt: under 18,5

Normal vikt: 18,5 - 24,9

Övervikt: 25 - 30

Fetma klass 1: 30—34,9

Fetma klass 2: 35—39,9

Fetma klass 3: 40 och över

Samma referensintervall för BMI gäller för kvinnor och män, men inte för barn. Ta kontakt med skolhälsovården eller BVC om du vill veta mer.

Framgångsberättelser

För de flesta har varaktig viktminskning varit omöjligt. Fram till nu.

”Snart kommer jag tillbaka i sadeln!”

Marie Fritjof hade gett upp och accepterat att hon skulle förbli överviktig resten av sitt liv. Tyvärr hade hennes övervikt orsakat en mängd hälsoproblem, inklusive högt blodtryck, snarkning på natten, sura uppstötningar och gikt. Efter att ha provat alla slags dieter och diagnostiserats med kronisk trötthet fick hon tips av en kollega att prova Yazen.

Normalt blodtryck
Fri från gikt
Slutade snarka
Lättare att röra på sig

”Ingenting kan stoppa mig nu!”

Linda har varit på en resa med sin vikt hela sitt liv. Hon försökte varje diet där ute och kände skam över sin fetma. Hon bestämde sig för att genomgå en gastrisk hylloperation och förlorade 50 kg. Efter att ha börjat gå upp i vikt kom hon igen i kontakt med Yazen och började behandlingen. Linda har tappat 20 kg och känner sig mer energisk och lyckligare än någonsin!

Uppnådde sin drömvikt
Stolt över sig själv
Ingen skam

”Jag tappade 34 kilo och kommer förhoppningsvis att undvika diabetes!”

Daniel Küng skakade viktminskningen med Yazen! Han förlorade hela 34 kilo! Med hjälp av våra läkare, psykologer, dietister och personliga tränare kommer Daniel snart att nå sin målvikt och ett BMI under 25.

Mindre risk för diabetes
Lyckligare
Hälsosam vikt
Mer rörlig

Vanliga frågor

Nedan listar vi de vanligaste frågorna om vår tjänst. Om du har andra frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.

Måste jag ta läkemedel mot min övervikt hela livet?

Fetma/Obesitas är en kronisk sjukdom. När man tar bort läkemedlet så är man tyvärr ofta tillbaka där man var innan man började och kroppen börjar återigen sträva efter sin högsta vikt. Det är inte farligt att sluta ta det och sedan börja igen om man märker att man börjar gå upp i vikt. Kanske har vissa förändrat sitt sätt att leva och lagt till mycket motion och förändrad kost som gör att man uppnått energibalans när man blivit normalviktig.

Vilka biverkningar kan man uppleva?

Eftersom det är kroppens eget hormon man använder vilket man endast modifierat så att det inte bryts ner så snabbt, så är biverkningar få och milda. I de större studierna man genomfört är det relativt lika biverkningar mellan placebo och semaglutid. Biverkningar är vanligast i början av behandlingen och därför går man upp sakta i dos. Man kan känna illamående, få gaser och diarré, lite magkatarr eller förstoppning men med stöd av dietist och ditt team så brukar man kunna undvika de flesta symtom.

Vilka kan få behandling för sin övervikt hos oss på Yazen?

Alla som är mellan 18-75 år kan ladda ner appen och svara på våra hälsofrågor för att se om du är aktuell för behandling hos oss.

Läkemedelsbehandling ges hos oss aldrig till gravida eller ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader. De vanligaste läkemedlen ges heller inte vid vissa sjukdomar som till exempel typ 1 diabetes.

Vilka kan få läkemedel mot övervikt/obesitas?

Det finns i nuläget fyra läkemedel som i Sverige är godkända för behandling av övervikt hos vuxna.

Medicinerna är rekommenderade vid fetma (BMI ≥ 30 kg/m2) eller vid övervikt (BMI ≥ 27 kg/m2) om det finns komplikationer eller riskfaktorer. Det kan vara till exempel högt blodtryck, förhöjda blodfetter, förhöjt blodsocker, åderförkalkning eller sömnapnésyndrom.

Läkemedel kan också användas för att bibehålla en viktnedgång. Till exempel för den som tidigare varit kraftigt överviktig och har lyckats gå ned i vikt till exempel genom att själv banta eller genom en fetmaoperation.

Alla legitimerade läkare som behandlar patienter med övervikt har rätt att skriva ut samtliga godkända obesitasläkemedel. Det är alltid den behandlande hälso- och sjukvårdspersonalen som ansvarar för att bedöma den enskilda patientens behov, så att patienten får adekvat behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

__wf_reserverad_ärva