FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Varför bara för hälso- och sjukvårdspersonal?

Innehållet på dessa informationssidor riktar sig enbart till dig som är läkare, sjuksköterska eller apotekare, eftersom det gäller behandling med receptbelagda läkemedel.

Bekräfta att du är sjukvårdspersonal (sjukvårdsassistent, sjuksköterska, läkare, psykolog eller annan legitimerad sjukvårdspersonal).

Tillbaka till huvudsidan

Bekräfta och fortsätt

För hälso- och sjukvårdspersonal

Var med och bidra till bättre obesitasvård

En av världens största medicinska utmaningar

Sjuklig övervikt eller obesitas som det kallas på fackspråk är en av världens största medicinska utmaningar och ett gigantiskt samhällsproblem. WHO klassade sjuklig övervikt som en kronisk sjukdom 1997 och 2021 gjorde EU samma sak. En sjukdom som drabbar allt fler och som är en av vår tids stora hälsoutmaningar som ökar risken för andra allvarliga sjukdomar. Och övervikten går neråt i åldrarna. I dag finns det många barn och unga vuxna som redan är sjukligt överviktiga. I Sverige har över en miljon vuxna obesitas och ett BMI över 30. I USA har så mycket som 40 procent av befolkningen sjukdomen. Totalt räknar man med att 650 miljoner människor i världen lider av sjuklig övervikt.

Följdsjukdomar behandlas istället för grundorsaken

Sjukdomar som skapar oerhört lidande och kostar samhället enorma summor. Fram tills idag har denna stora patientgrupp mest fått reaktiv vård. Istället för att gå till botten med deras grundproblem har följdsjukdomar som högt blodtryck, diabetes 2 och hjärt- och kärlsjukdomar behandlats på olika sätt. Och dödligheten i gruppen är och har varit stor. Men nu står vi inför ett paradigmskifte.

En medicinsk revolution

För första gången har vi en behandling som fungerar. På riktigt. Nya läkemedel i kombination med livsstilsförändringar och den senaste hälsoinnovationerna med bland annat lätt-tillgänglig, kontinuerlig, och jämlik vård via digital plattformar skapar förutsättningar för läkande och viktnedgång oavsett var man bor i landet. Patienterna går ner i vikt, behåller vikten och ett steg i taget ändrar de sin livsstil. Hela tiden med hjälp av ett kompetent team med läkare, dietister, psykologer och personliga tränare som det har tillgång till dygnet runt via en digital plattform.

Från Socialstyrelsens riktlinjer

“Det behövs både mer stöd för beteende- förändringar (kombinerad levnadsvane- behandling) och större satsningar än i dag på läkemedel och kirurgi”

“Patienterna står dessutom själva för stora kostnader, och många får inte tillgång till den behandling de skulle behöva.”

“Till exempel behöver mångdubbelt fler få offentligt finansierad obesitaskirurgi, och inget av de aptitreglerande obesitasläkemedlen ingår ännu i den statliga läkemedelsförmånen. “

“Med riktlinjerna vill Socialstyrelsen bidra till en mer jämlik obesitasvård.”

Länk till Socialstyrelsen

Aptitreglerande läkemedel

Första generationens GLP-1 analoger togs först fram för diabetes typ två  och när de visade sig vara verksamma mot obesitas godkändes det också för  behandling av obesitas, liraglutid oh semaglutid.

En nyare generation verksam substans -  Tirzepatid -  innehåller både GLP-1 analoger  och GIP. Båda är inkretiner, dvs aptitreglerande hormoner som utsöndras i magtarmkanalen när vi äter.

Det är viktigt att notera att resultaten av viktnedgång kan variera från person till person och att dessa substanser och läkemedel alltid bör användas under övervakning av en läkare och i kombination med en hälsosam livsstil med rätt kost och regelbunden motion.Följande mediciner är godkända för behandling av sjuklig övervikt av FDA och EMA (Tirzepatid är inte tillgänglig i Sverige ännu):

Nyaste generationen: GLP-1 och GIP
- Tirzepatid (Mounjaro, Zepbound

Föregående generation: GLP-1
- Semaglutid (Ozempic, Wegovy, Rybelsus)

Första generationen: GLP-1
- Liraglutid (Saxenda/Victoza)
- Dulaglutid (Trulicity
- Exenatid (Byetta)

GLP-1 (glukagonliknande peptid-1) analoger

GLP-1 analoger är en grupp av läkemedel som används för att behandla fetma och typ 2-diabetes. De fungerar genom att efterlikna eller förstärka effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 i kroppen. GLP-1 är ett hormon som normalt frisätts från tunntarmen efter att du har ätit och har flera viktiga funktioner, inklusive reglering av blodsockernivåer och aptitkontroll.

Här är hur GLP-1-analoger fungerar för viktminskning:

Minskad aptit: GLP-1-analoger påverkar aptitcentra i hjärnan och ökar mättnadskänslan. Detta resulterar i att personer som tar dessa läkemedel känner sig mätta snabbare och längre efter en måltid, vilket minskar deras matintag och därmed kaloriintaget.

Fördröjd magtömning: GLP-1-analoger förlänger tiden det tar för magen att tömma sig efter en måltid. Detta kan hjälpa till att minska aptiten och kontrollera blodsockernivåerna genom att begränsa snabba blodsockerstegringar efter att ha ätit.

Minskad hunger: Dessa läkemedel kan minska den övergripande känslan av hunger, vilket gör det enklare för personer att följa en kaloribegränsad diet.

Minskning av fettlagring: GLP-1-analoger kan också minska de negativa effekterna av insulinresistens och bidra till minskad fettlagring i kroppen.

Den senaste generationen av viktminskningsmediciner: Vad du behöver veta om Tirzepatide och Semaglutide

De vanligaste medicinska ämnena som används för viktminskning kan delas in i olika kategorier baserat på deras verkningsmekanismer och användning. Det är viktigt att notera att användningen av dessa ämnen bör ske under medicinsk övervakning, eftersom de kan ha biverkningar och inte är lämpliga för alla. Här är en lista över några vanliga ämnen:

Aktiv substans: Tirzepatide (För referens)

Viktminskning: 18%

Varumärke: Mounjaro

FDA/EMA-status: Godkänd för typ 2-diabetes och fetma behandling.

Tirzepatide är en nyare medicin som har visat lovande resultat för både diabeteskontroll och viktminskning. Det fungerar genom att påverka flera biologiska vägar som reglerar blodsockernivåer och aptit, vilket kan leda till betydande viktminskning.

Aktiv substans: Semaglutide (För referens)

Viktminskning: 16%

Varumärke: Ozempic Wegovy

FDA/EMA-status: Godkänd för kronisk viktkontroll respektive typ 2-diabetes.

Semaglutide är ett läkemedel som är känt för sin förmåga att minska aptiten och öka känslan av fullhet. Det används främst för viktkontroll och typ 2-diabetes och har visat sig vara effektivt för att hjälpa människor att gå ner i vikt.

Aktiv substans: Liraglutide (För referens)

Viktminskning: 7 kg*

Varumärke: Victoza Saxenda

FDA/EMA-status: Godkänd för kronisk viktkontroll respektive typ 2-diabetes.

Liraglutide fungerar på liknande sätt som semaglutid och används för både viktkontroll och diabeteshantering. Det hjälper till att minska aptiten och öka känslan av fullhet, vilket resulterar i viktminskning.

* Obs: Viktminskningsvärdet för Liraglutide anges i kilogram för att återspegla dess effektivitet när det gäller viktminskning.

Aktiv substans: Orlistat (För referens)

Viktminskning: 3 kg*

Varumärke: Xenical

FDA/EMA-status: Godkänd för kronisk viktkontroll.

Orlistat är en fettblockerare som fungerar genom att minska absorptionen av fett från din kost. Det kan bidra till att minska kaloriintaget och därmed leda till viktminskning.

Aktiv substans: Naltrexon/Bupropion (För referens)

Viktminskning: 5%

Varumärke: Mysimba

FDA/EMA-status: Godkänd för kronisk viktkontroll.

Naltrexon/Bupropion är en kombination av två olika mediciner som påverkar hjärnan för att minska aptiten och öka känslan av fullhet. Det används för att hjälpa individer att gå ner i vikt genom att minska kaloriintaget.

*Ingen procentuell information tillgänglig

Semaglutide: Effekt och säkerhet i studier för typ 2-diabetes och sjuklig fetma

Semaglutide, ett läkemedel som har genomgått omfattande kliniska prövningar, har visat lovande vid behandling av både typ 2-diabetes och viktminskning. Genom att granska studierna som ingår i SUSTAIN-, STEP-, PIONEER-, SELECT- och SUSTAIN FORTE-serierna kan vi få en översikt över Semaglutides effekt och säkerhet inom dessa två viktiga behandlingsområden. Resultaten tyder på att Semaglutide kan vara en betydande resurs för patienter som kämpar med dessa hälsoproblem, men det är avgörande att användningen övervakas av en läkare.

Semaglutid har varit föremål för omfattande kliniska studier för att utvärdera dess effekt och säkerhet, särskilt vid behandling av typ 2-diabetes och viktminskning. Här är några av de viktigaste vetenskapliga studierna som utförts på Semaglutide:

 • SUSTAIN-studier: SUSTAIN (Semaglutide Unabated Sustainability in Treatment of Type 2 Diabetes) är en serie studier som utvärderade Semaglutides effekt och säkerhet för behandling av typ 2-diabetes. Dessa studier visade att Semaglutide kunde sänka HbA1c-nivåerna (ett långsiktigt mått på blodsockerkontroll) och leda till viktminskning hos patienter med diabetes.
 • STEP-studier: STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity) är en serie studier som fokuserar på användningen av Semaglutide för viktminskning hos personer med övervikt eller fetma. Dessa studier har visat att Semaglutide kan leda till betydande viktminskning och förbättringar av hälsorelaterade parametrar hos överviktiga individer.
 • PIONEER Studier: PIONEER (Peptide Innovation for Early Diabetes Treatment) är en serie studier som utvärderade Semaglutides användning som en tidig behandling för personer med typ 2-diabetes. Resultaten visade att Semaglutide var effektivt för att sänka blodsockret och var säkert att använda.
 • SELECT Studier: SELECT (Semaglutideffekter på kardiovaskulära resultat hos personer med övervikt eller fetma) är studier som utvärderade Semaglutides effekt på kardiovaskulära händelser hos personer med övervikt eller fetma. Dessa studier syftar till att bedöma om Semaglutide kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.
 • SUSTAIN FORTE-studie: Denna studie fokuserade på användning av Semaglutide hos personer med svår obehandlad typ 2-diabetes. Resultaten visade att Semaglutide var överlägsen andra diabetesläkemedel när det gäller att sänka blodsockret.

Det är viktigt att notera att dessa studier genomfördes av olika forskargrupper och publicerades i vetenskapliga tidskrifter. Resultaten indikerar att Semaglutide är ett effektivt läkemedel för behandling av både typ 2-diabetes och viktminskning hos personer med övervikt eller fetma. Det är dock viktigt att användningen av Semaglutide övervakas av en läkare och att patienter följer deras råd och instruktioner.

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

More articles

Read more  to understand what health benefits you can achieve, what treatment options are available and how you can regulate your appetite.

No items found.

Här är några vetenskapliga referenser som stöder ovannämnda hälsorisker för personer med fetma

Källor

Här är några vetenskapliga referenser som stödjer de tidigare nämnda hälsoriskerna för personer med obesitas:

1. Hjärt- och kärlsjukdomar:

  - Pi-Sunyer, F. X. (2002). Medical hazards of obesity. Annals of Internal Medicine, 136(11), 857-864.

  - Poirier, P., Giles, T. D., Bray, G. A., Hong, Y., Stern, J. S., Pi-Sunyer, F. X., & Eckel, R. H. (2006). Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss. Circulation, 113(6), 898-918.

Här är en sammanfattning av de två studierna om hjärt- och kärlsjukdomar:

1. Pi-Sunyer (2002) i "Medical hazards of obesity":

Studien belyser de medicinska risker som är förknippade med fetma. Författaren diskuterar att fetma kan öka risken för olika hälsoproblem och sjukdomar, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar. Den betonar vikten av att hantera och förebygga fetma för att minska dessa risker.

Studien "Medical Hazards of Obesity" av F. Xavier Pi-Sunyer, publicerad i Annals of Internal Medicine år 2002, syftar till att belysa de medicinska farorna förknippade med fetma. Författaren utforskar och beskriver de hälsorisker och medicinska komplikationer som kan uppkomma på grund av övervikt och fetma.

I studien diskuteras flera viktiga aspekter av fetma och dess påverkan på hälsan. Författaren tar upp följande punkter:

 1. **Hälsoeffekter:** Pi-Sunyer granskar de många medicinska problem som kan uppstå som ett resultat av fetma. Detta inkluderar sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné, ledbesvär, och vissa typer av cancer.
 2. **Riskökning:** Studien betonar att risken för dessa sjukdomar och hälsoproblem ökar proportionellt med graden av fetma. Det innebär att personer med högre kroppsmasseindex (BMI) har en större risk att drabbas av dessa sjukdomar.
 1. **Patofysiologi:** Författaren diskuterar de biologiska och fysiologiska mekanismer som kopplar fetma till ökad risk för sjukdomar. Det innefattar ändringar i insulinresistens, inflammation, blodfetter, och andra metaboliska processer.
 1. **Viktminskningens betydelse:** Studien understryker vikten av viktnedgång som en strategi för att minska de medicinska farorna förknippade med fetma. Författaren poängterar att även en måttlig viktnedgång kan ha positiva hälsoeffekter.
 1. **Behandlingsalternativ:** Slutligen diskuteras behandlingsalternativ för fetma, inklusive livsstilsförändringar, kost, motion och i vissa fall läkemedel eller kirurgiska ingrepp.

Sammanfattningsvis är Pi-Sunyers studie en omfattande översikt över de medicinska faror som fetma kan medföra. Den understryker vikten av att hantera och förebygga fetma för att minska risken för allvarliga hälsoproblem, särskilt hjärt- och kärlsjukdomar. Studien fungerar som en viktig resurs för hälso- och sjukvårdspersonal samt för allmänheten som vill förstå kopplingen mellan fetma och hälsa.

2. Poirier et al. (2006) i "Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss":

Denna studie fokuserar på sambandet mellan fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Författarna diskuterar patofysiologin bakom detta samband och betonar vikten av att utvärdera och behandla fetma för att minska risken för hjärt- och kärlproblem. De diskuterar också effekterna av viktnedgång på att förbättra hjärt-kärlhälsa.

Studien "Obesity and Cardiovascular Disease: Pathophysiology, Evaluation, and Effect of Weight Loss" av Poirier och medförfattare, publicerad i tidskriften Circulation år 2006, syftar till att belysa sambandet mellan fetma och hjärt- och kärlsjukdomar samt att diskutera de patofysiologiska mekanismerna bakom detta samband. Studien fokuserar också på hur viktminskning kan påverka hjärt- och kärlhälsan.

Här är en sammanfattning av huvudpunkterna i studien:

 1. **Fetma och kardiovaskulär sjukdom:** Studien betonar att fetma är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt, stroke, och hjärtsvikt. Författarna diskuterar hur fetma kan leda till utvecklingen av dessa sjukdomar.
 2. **Patofysiologiska mekanismer:** Poirier och medförfattare går igenom de komplexa biologiska och fysiologiska mekanismerna genom vilka fetma påverkar kardiovaskulär hälsa. Detta inkluderar insulinresistens, inflammation, högt blodtryck och ändringar i blodfetter.
 3. **Viktminskningens positiva effekter:** Studien poängterar att viktminskning kan ha betydande fördelar för hjärt- och kärlhälsan. Det kan förbättra riskfaktorer som blodtryck, kolesterolnivåer och glukosmetabolism.
 4. **Utmaningar med att uppnå viktminskning:** Författarna tar upp de utmaningar som patienter med fetma kan möta när de försöker gå ner i vikt och diskuterar olika strategier för att uppnå och bibehålla viktminskning.
 5. **Behandlingsalternativ:** Slutligen diskuterar studien olika behandlingsalternativ för personer med fetma som syftar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta inkluderar livsstilsförändringar, diet, motion och, i vissa fall, medicinering eller kirurgiska ingrepp.

Sammanfattningsvis ger Poirier och medförfattare en omfattande översikt över sambandet mellan fetma och kardiovaskulär sjukdom. Studien belyser vikten av att hantera fetma som en strategi för att minska risken för hjärt- och kärlkomplikationer. Den fungerar som en värdefull källa för hälso- och sjukvårdspersonal och forskare som arbetar inom området hjärt- och kärlhälsa samt fetma.

Båda studierna understryker att fetma är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar och betonar vikten av att förebygga och behandla fetma för att förbättra långsiktig hjärt- och kärlhälsa.

2. Typ 2-diabetes:

  - Kahn, S. E., Hull, R. L., & Utzschneider, K. M. (2006). Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes. Nature, 444(7121), 840-846.

  - Hossain, P., Kawar, B., & El Nahas, M. (2007). Obesity and diabetes in the developing world—a growing challenge. New England Journal of Medicine, 356(3), 213-215.

3. Sömnapné:

  - Young, T., Peppard, P. E., & Taheri, S. (2005). Excess weight and sleep-disordered breathing. Journal of Applied Physiology, 99(4), 1592-1599.

  - Punjabi, N. M. (2008). The epidemiology of adult obstructive sleep apnea. Proceedings of the American Thoracic Society, 5(2), 136-143.

4. Fettlever:

  - Neuschwander-Tetri, B. A. (2010). Hepatic lipotoxicity and the pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis: the central role of nontriglyceride fatty acid metabolites. Hepatology, 52(2), 774-788.

  - Ratziu, V., Bellentani, S., Cortez-Pinto, H., Day, C., Marchesini, G. (2010). A position statement on NAFLD/NASH based on the EASL 2009 special conference. Journal of Hepatology, 53(2), 372-384.

5. Artros:

  - Blagojevic, M., Jinks, C., Jeffery, A., & Jordan, K. P. (2010). Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis and Cartilage, 18(1), 24-33.

  - Oliveria, S. A., Felson, D. T., Cirillo, P. A., Reed, J. I., & Walker, A. M. (1999). Body weight, body mass index, and incident symptomatic osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Epidemiology, 10(2), 161-166.

6. Cancer:

 - Calle, E. E., Rodriguez, C., Walker-Thurmond, K., & Thun, M. J. (2003). Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of US adults. New England Journal of Medicine, 348(17), 1625-1638.

  - Renehan, A. G., Tyson, M., Egger, M., Heller, R. F., & Zwahlen, M. (2008). Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. The Lancet, 371(9612), 569-578.

7. Psykisk ohälsa:

  - Luppino, F. S., de Wit, L. M., Bouvy, P. F., Stijnen, T., Cuijpers, P., Penninx, B. W., & Zitman, F. G. (2010). Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Archives of General Psychiatry, 67(3), 220-229.

  - Atlantis, E., & Baker, M. (2008). Obesity effects on depression: systematic review of epidemiological studies. International Journal of Obesity, 32(6), 881-891.

8. Reproduktiva problem:

  - Pasquali, R., Patton, L., & Gambineri, A. (2007). Obesity and infertility. Current Pharmaceutical Design, 13(33), 3649-3657.

  - Bellver, J., Pellicer, A., García-Velasco, J. A., & Ballesteros, A. (2013). Obesity reduces uterine receptivity: clinical experience from 9,587 first cycles of ovum donation with normal weight donors. Fertility and Sterility, 100(4), 1050-1058.

9. Andningsproblem:

  - Wang, Y., Beydoun, M. A., Liang, L., Caballero, B., & Kumanyika, S. K. (2008). Will all Americans become overweight or obese? Estimating the progression and cost of the US obesity epidemic. Obesity, 16(10), 2323-2330.

  - Castro-Rodriguez, J. A., Holberg, C. J., Morgan, W. J., Wright, A. L., & Martinez, F. D. (2001). Increased incidence of asthmalike symptoms in girls who become overweight or obese during the school years. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 163(6), 1344-1349.

10. För tidig död:

   - Adams, K. F., Schatzkin, A., Harris, T. B., Kipnis, V., Mouw, T., Ballard-Barbash, R., ... & Leitzmann, M. F. (2006). Overweight, obesity, and mortality in a large prospective cohort of persons 50 to 71 years old. New England Journal of Medicine, 355(8), 763-778.

   - Peeters, A., Barendregt, J. J., Willekens, F., Mackenbach, J. P., Al Mamun, A., & Bonneux, L. (2003). Obesity in adulthood and its consequences for life expectancy: a life-table analysis. Annals of Internal Medicine, 138(1), 24-32.

Dessa referenser ger en överblick över den vetenskapliga litteraturen om riskerna för personer med obesitas. Det är viktigt att notera att detta bara är ett urval och att det finns mycket mer forskning inom detta område.

Referenser till substanser:

Trizepatide

Frías JP, Davies MJ,
Rosenstock J,
Pérez Manghi FC,
Fernández Landó L,
Bergman BK, et al. (August 2021). "Tirzepatide versus Semaglutide Once Weekly in Patients with Type 2 Diabetes". The New England Journal of Medicine. 385 (6): 503–515. doi:10.1056/NEJMoa2107519. PMID 34170647. S2CID 235635529.^ Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, Wharton S, Connery L, Alves B, et al. (July 2022). "Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity". The New England Journal of Medicine. 387 (3): 205–216. doi:10.1056/NEJMoa2206038. PMID35658024. S2CID249385412.

Semaglutid

Wilding JP, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, Lingvay I, et al. (March 2021). "Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity". The New England Journal of Medicine. 384 (11): 989–1002. doi:10.1056/NEJMoa2032183. PMID33567185. S2CID231883214. Archived from the original on 18 March 2023. Retrieved 21 February 2023.

Liraglutide

Astrup A, Rössner S, Van Gaal L, Rissanen A, Niskanen L, Al Hakim M, et al. (NN8022-1807 Study Group) (November 2009). "Effects of liraglutide in the treatment of obesity: a randomised, double-blind, placebo-controlled study". Lancet. 374 (9701): 1606–1616. doi:10.1016/S0140-6736(09)61375-1. PMID19853906. S2CID12897343.

Orlistat

Padwal RS, Majumdar SR (January 2007). "Drug treatments for obesity: orlistat, sibutramine, and rimonabant". Lancet. 369 (9555): 71–77. doi:10.1016/S0140-6736(07)60033-6. PMID17208644. S2CID35104831.

Naltrexone/bupropion

Greenway FL, Fujioka K, Plodkowski RA, Mudaliar S, Guttadauria M, Erickson J, et al. (COR-I Study Group) (August 2010). "Effect of naltrexone plus bupropion on weight loss in overweight and obese adults (COR-I): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial". Lancet. 376 (9741): 595–605. doi:10.1016/S0140-6736(10)60888-4. PMID 20673995. S2CID 28588741.