FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Viktminskning för män

För många har varaktig viktminskning känts omöjlig.
Tills nu!

__wf_reserverad_ärva
Genomsnittlig viktminskning av 9% per år med enbart medicinering och 16% per år genom att kombinera medicinering med livsstilsförändringar enligt Yazens modell.

Byggt på den senaste forskningen

Yazen är en digital tjänst byggd av läkare utifrån den senaste forskningen om mäns hälsa. Vi erbjuder medicinsk behandling och friskvård för män som ger dig en nystart i livet.

Yazen förbättrar mäns fysiska och psykiska välmående genom att behandla övervikt och eventuell brist på manligt könshormon och dess negativa effekt på hälsan med hjälp av läkare, psykolog, dietist och personlig tränare.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Vikten av rätt nivåer av testosteron!

Många överviktiga män har låga nivåer av testosteron.
För en del blir testosteron så lågt att det kan vara en hälsorisk. Dessutom upplever många män med lågt testosteron en sämre livskvalitet då testosteron påverkar både den psykiska och fysiska hälsan.

Det finns många goda skäl till att ha koll på sina testosteronnivåer, alltifrån sexuell hälsa till ork i vardagen, motivation och psykiskt välmående. Tack och lov stiger testosteronnivåerna ofta i samband med viktminsking och man upplever att man får livet och drivet tillbaka.

Testosteronbrist - hypogonadism, kan leda till en mängd symptom som minskad sexlust, nedsatt fertilitet, benskörhet och minskad muskelmassa/styrka, för att nämna några. Övervikt och fetma har ofta en negativ inverkan på testosteronnivåerna hos män. Flera studier har visat att överviktiga män ofta har lägre nivåer av testosteron jämfört med normalviktiga män.

ADAM

(Androgenbrist hos åldrande män)
Detta är ett enkelt och snabbt test som används för att identifiera testosteronbrist hos män. Testet består av 10 frågor som rör symptom på testosteronbrist som minskad libido, trötthet, minskad muskelmassa och humörförändringar. En god början är att fylla i de 10 ja/nej frågorna i ADAM-testet. Då får du en uppskattning. I Yazens omfattande hälsoundersökning ingår bland mycket annat testosteron och östrogenprover.

Välj de uttalanden som gäller för dig:

Tack! Din inlämning har mottagits!
Hoppsan! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Det är osannolikt att du har en testosteronbrist.

I allmänhet anses 8-12 i testosteron vara ett grått område. Om du har symtom kan du behandlas. Under 8 behandlas nästan alltid. Men du börjar med en viktminskning för att se om testosteron stiger. Efter ett nytt test görs en utvärdering av en läkare. Vi ställer in rätt dos i samråd med patienten. Tyvärr finns det en hel del okunnighet i folkhälsovården om testosteron. Dessutom finns det tyvärr många uppfattningar om testosteron i samhället som är helt felaktiga. Det viktiga är att inte ha ett högt värde, det kan till och med vara av ont. Det viktiga är att ha rätt värde.

Vad kan vi på Yazen hjälpa till med?

Yazen behandlar patienter och personer med fetma. Vi hjälper dig på vägen mot ett hälsosammare liv.

Med rätt vikt och rätt nivåer av testosteron.

Risker med testosteronbrist och övervikt:

Män med övervikt eller fetma löper större risk för testosteronbrist av flera skäl:

Fettvävnad och testosteron:
Fettvävnad har en enzym som heter aromatas, som omvandlar testosteron till östrogen (det primära kvinnliga könshormonet). När en man har mycket fettvävnad kan denna omvandling leda till minskade nivåer av fritt, cirkulerande testosteron.

Insulinresistens:
Män med övervikt eller fetma har ofta insulinresistens, vilket kan påverka testosteronproduktionen negativt.

Inflammation:
Övervikt och fetma kan också leda till kronisk låggradig inflammation, vilket i sin tur kan påverka funktionen av Leydig-celler i testiklarna, som är ansvariga för testosteronproduktion.

__wf_reserverad_ärva

Vad testosteronbrist betyder för fetma

Minskade testosteronnivåer hos överviktiga män kan förvärra symptomen på obesitas. Testosteronbrist kan leda till minskad muskelmassa, ökad fettansamling och minskad metabolism. Dessa förändringar kan i sin tur förvärra fetma,och skapa en ond cirkel.

Framgångsberättelser

Riktiga människor. Riktiga resultat.

__wf_reserverad_ärva
Olle Nielsen

”Det behöver inte vara så snabbt!”

Behåller sin normala vikt
Motivationen är tillbaka
Släpper begäret efter godis
Mer mobil
Normala nivåer av androgener
__wf_reserverad_ärva
Magnus Vigstrand

”En livsförändrande upplevelse!”

Behåller sin nya vikt
Fick tillbaka sin drive
Energi återvunnen
Mer mobil
__wf_reserverad_ärva
Daniel Küng

”Jag tappade 34 kilo och kommer förhoppningsvis att undvika diabetes!”

Daniel Küng skakade viktminskningen med Yazen! Han förlorade hela 34 kilo! Med hjälp av våra läkare, psykologer, dietister och personliga tränare kommer Daniel snart att nå sin målvikt och ett BMI under 25.

Mindre risk för diabetes
Lyckligare
Hälsosam vikt
Mer rörlig
__wf_reserverad_ärva

Vanliga frågor

Nedan listar vi de vanligaste frågorna om vår tjänst. Om du har andra frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.

Måste jag ta läkemedel mot min övervikt hela livet?

Fetma/Obesitas är en kronisk sjukdom. När man tar bort läkemedlet så är man tyvärr ofta tillbaka där man var innan man började och kroppen börjar återigen sträva efter sin högsta vikt. Det är inte farligt att sluta ta det och sedan börja igen om man märker att man börjar gå upp i vikt. Kanske har vissa förändrat sitt sätt att leva och lagt till mycket motion och förändrad kost som gör att man uppnått energibalans när man blivit normalviktig.

Vilka biverkningar kan man uppleva?

Eftersom det är kroppens eget hormon man använder vilket man endast modifierat så att det inte bryts ner så snabbt, så är biverkningar få och milda. I de större studierna man genomfört är det relativt lika biverkningar mellan placebo och semaglutid. Biverkningar är vanligast i början av behandlingen och därför går man upp sakta i dos. Man kan känna illamående, få gaser och diarré, lite magkatarr eller förstoppning men med stöd av dietist och ditt team så brukar man kunna undvika de flesta symtom.

Vilka kan få behandling för sin övervikt hos oss på Yazen?

Alla som är mellan 18-75 år kan ladda ner appen och svara på våra hälsofrågor för att se om du är aktuell för behandling hos oss.

Läkemedelsbehandling ges hos oss aldrig till gravida eller ammande eller till de som planerar att bli gravida inom 2 månader. De vanligaste läkemedlen ges heller inte vid vissa sjukdomar som till exempel typ 1 diabetes.

Vilka kan få läkemedel mot övervikt/obesitas?

Det finns i nuläget fyra läkemedel som i Sverige är godkända för behandling av övervikt hos vuxna.

Medicinerna är rekommenderade vid fetma (BMI ≥ 30 kg/m2) eller vid övervikt (BMI ≥ 27 kg/m2) om det finns komplikationer eller riskfaktorer. Det kan vara till exempel högt blodtryck, förhöjda blodfetter, förhöjt blodsocker, åderförkalkning eller sömnapnésyndrom.

Läkemedel kan också användas för att bibehålla en viktnedgång. Till exempel för den som tidigare varit kraftigt överviktig och har lyckats gå ned i vikt till exempel genom att själv banta eller genom en fetmaoperation.

Alla legitimerade läkare som behandlar patienter med övervikt har rätt att skriva ut samtliga godkända obesitasläkemedel. Det är alltid den behandlande hälso- och sjukvårdspersonalen som ansvarar för att bedöma den enskilda patientens behov, så att patienten får adekvat behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Vi tar hand om hela dig

Att fokusera på helheten skapar bäst förutsättningar för att få en kropp som är i balans fysiskt och psykiskt och som åldras med bibehållen vitalitet dvs mer livskraft.

Därför tar ett team av våra experter hand om det viktigaste i livet - din hälsa och välmående - så att du kan fortsätta ta hand om det som betyder mest för dig.

Teamet består av läkare, psykolog, dietist och personlig tränare med specialintresse kring den hormonella förändring som sker i kroppen på grund av åldrande, livsstil och miljöfaktorer.förändringar som sker i kroppen på grund av åldrande, livsstil och miljöfaktorer.