FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Om oss

För många har varaktig viktminskning känts omöjlig.
Tills nu!

__wf_reserverad_ärva

Experter inom medicinsk viktminskning

__wf_reserverad_ärva

Vår vision är att hjälpa världen att övervinna övervikt och fetma

Vårt mål är att övervinna övervikt och fetma. Via vår digitalta plattform ger vårt specialistteam en övervikt person verktygen för att nå och behålla en hälsosam vikt. Den digitalta platformen möjliggör en tillgänglighet närsomhelst dygnet runt.Vår metod bygger på väl beprövad vetenskap där varje patient får en personlig bedömning och individuellt anpassad behandling med moderna läkemedel av sin läkare. Tillsammans med ytterligare stöd av läkare, YazenCoacher, dietister, psykologer och personliga tränare, blir resan mot bättre hälsa därför lättare.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Yazen startades 2021 och är en svensk digital vårdgivare med patienter inom Europa.

Som vårdgivare är vårt mål att ligga i den absoluta framkanten vad gäller behandling av övervikt och fetma baserat på den senaste kunskapen och forskningen. Vår metodik bygger på ett patientcentrerat arbetssätt med hela individens behov i fokus. Vi som arbetar i tjänsten är läkare med ett särskilt intresse för behandling av övervikt och fetma tillsammans med coacher, dietister psykologer och personliga tränare.

Den moderna metoden för bestående viktnedgång.

Vetenskapen har kommit långt när det gäller att hjälpa oss att förstå varför mer än 50 % av de vuxna i Europa är överviktiga och avslöjar betydligt mer komplexitet än tidigare antaget. På Yazen är våra läkare, sjuksköterskor och coacher experter på viktnedgång, med många års erfarenhet och utbildning. Det som gör Yazen unikt är kombinationen av medicin, evidensbaserad livsstilscoachning och digitala verktyg som gör stödet lätt-tillgängligt dygnet runt och därmed ger de bästa resultaten.

Tro på våra patienter, inte enbart på oss.

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Yazen - ett liv i balans

Yazen betyder väga, taget  från ordet balans och balansen av bevis som skapar rättvisa och jämlikhet mellan människor. Samtidigt är Yazen ett mångsidigt begrepp som uppskattas i många kulturer. På turkiska översätts det till 'meditera' eller 'kontemplera' och att hitta 'balans'. På persiska betyder det 'tänka' eller 'reflektera'. På arabiska antyder 'Yazen' en djupare tankeprocess som 'fundering' eller 'överläggning'. I Nya Zeeland känns Yazen igen som ett namn med arabiskt ursprung som betyder 'Snygg'. Medan i Storbritannien förmedlar namnet ett åtagande med sin tolkning. 'Jag gör nu'.
 


Detta byggde vi vidare på - på Yazen Health AB vet vi att kroppen, sinnet och själen är i bästa harmoni om allt är i balans. Det är vad vi strävar efter att lära ut och leverera med vårt program "Jag gör nu" - en frisk kropp och ditt sinne i frid, vilket möjliggör en hälsosam, hållbar viktnedgång."

Att Yazen uppskattas av många kulturer passar också väl in då vi välkomnar alla att ta steget mot att övervinna övervikt i hela världen.

Möt behandlingsteamet

Tillsammans gör vi skillnad - Ensam är inte stark

Läkare
Läkare
__wf_reserverad_ärva

Läkare

Finns strax bakom din YazenCoach och ser till att din läkemedelsbehandling blir så bra som möjligt. Alla läkare på Yazen har specialintresse kring behandling av övervikt och fetma.

Din läkare hjälper dig med frågor kring läkemedelsbehandlingen och förnyar recept, vill veta hur du upplever effekten av läkemedlet och bedöma viktnedgång och eventuella biverkningar. Vid biverkningar som inte blir bättre med justeringar i kosten, t ex halsbränna, förstoppning, illamående, kan läkemedel förskrivas. Du kan också få hjälp med intyg, till exempel fysisk aktivitet på recept (FaR) eller reseintyg.

Träffa våra läkare

YazenCoach
YazenCoach
__wf_reserverad_ärva

YazenCoach

Ibland behövs specialistkunskap, då kan YazenCoachen guida dig vidare till någon av experterna inom kost, mental hälsa eller träning:en dietist,psykolog,eller personlig tränare.

Möt våra YazenCoacher

Dietist
Dietist
__wf_reserverad_ärva

Dietisten

Dietisten kan hjälpa dig att anpassa din kost utifrån dina förutsättningar för att du ska få ett så bra behandlingsresultat som möjligt. Det kan vara genom exempelvis råd kring energiintag, måltidsordning, livsmedelsval och energifördelning. Men också praktiska tips i form av måltidsförslag, hur du kan skapa ett bra basförråd, tips för att äta ute.
Du kan även få hjälp med din kost för att minska risken för magbiverkningar som annars är vanliga vid behandlingsstart.

Träffa våra dietister

Personlig tränare
Personlig tränare
__wf_reserverad_ärva

Personlig tränare

Personlig tränare kan hjälpa dig med vägledning kring anpassad fysisk aktivitet för att förbättra din hälsa och effektivisera din behandling.

Genom hänsynstagande till dina medicinska tillstånd, eventuella skador och begränsningar, kan den fysiska aktiviteten anpassas efter dina behov.

Träffa våra personliga tränare

Psykolog
Psykolog
__wf_reserverad_ärva

Psykolog

Psykologen stöttar dig i frågor kring känslor och tankar kring kroppen, kosten och vikten. Ditt mentala mående påverkar hur du äter och vi på Yazen tar hänsyn till hela din hälsa, inte bara vad som står på vågen. En viktresa är ofta lång och du kan behöva lägga jobb på att upprätthålla motivation och lust till processen.

Psykologen finns tillgänglig för att hjälpa dig att hålla i och ut.

Möt våra psykologer

Vi är med dig hela vägen

Det här är människorna som leder Yazen.

__wf_reserverad_dekorativ

Chief Medical Officer, Grundare

Martin Carlsson

Läs mer

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_dekorativ

Marknadschef

Christina Waller Sterner

Läs mer

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_dekorativ

CPO, grundare, styrelseordförande

Magnus Nyhlen

Läs mer

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_dekorativ

Teknologichef, grundare

Otto Bretz

Läs mer

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_dekorativ

Chef för ekonomi, människor och kultur

Maria Flaig

Läs mer

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_dekorativ

Chef för internationell expansion

Anders Rüdow Fors

Läs mer

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_dekorativ

Chef för teknik

Cilla Tufvesson

Läs mer

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_dekorativ

Chef för klinisk verksamhet

Elin Skoglund

Läs mer

__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_dekorativ

Verkställande direktör, grundare

Fredrik Meurling

Läs mer

__wf_reserverad_ärva