FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Integritetspolicy

__wf_reserverad_ärva

OM YAZEN AB OCH DENNA INTEGRITETSPOLICY

Yazen Health AB, org. Nr 559315-6234, c/o Fredrik Meurling Spolegatan 22, 222 20 Lund (”Yazen” eller ”vi”) vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter om besökare på vår webbplats, våra aktieägare, kontaktpersoner för våra leverantörer och affärspartners samt andra berörda parter behandlas av oss på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. På Yazen vill vi hjälpa individer att gå ner i vikt på ett hållbart sätt. Därför utvecklar vi en säker molnplattform för kommunikation, kunskapsdelning och verktyg som är enkla att implementera och använda. Yazen är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar dina rättigheter i förhållande till Yazen angående behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter. Det är viktigt för oss att du känner dig säker på vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi kommer att behandla dem, därför täcker denna integritetspolicy all nödvändig information om vår behandling av dina personuppgifter. Om du, i alla fall, har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan. För information om hur Yazen samlar in, hanterar och lagrar information som erhållits genom cookies, se vår separata cookiepolicy.

INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Yazens webbplats, t.ex. när du kontaktar oss via webbplatsen, ansöker om en av våra utannonserade anställningar eller skickar in en spontan jobbansökan. Yazens mjukvaruprodukter och applikationer, t.ex. när du loggar in, använder vår mobilapplikation och/eller sparar foton, text eller annat material på ditt privata konto. När du kontaktar oss via e-post eller telefon; och/eller genom överenskommelse, faktura eller annan affärskontakt, om du agerar som kontaktperson för någon av våra affärspartners. Via sociala medier, om du publicerar, kommenterar eller interagerar med oss.
De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, inkludera: namn och kontaktuppgifter inklusive adress, mobilnummer och e-postadress; ditt personliga ID-nummer; ditt användarnamn och lösenord som du kan behöva för att komma åt vår plattform och/eller mobilapplikation; all information du delar genom att använda vår applikation, inklusive foton och information relaterad till din hälsa (om den delas); statistik och analys av sociala medier/nätverkskommunikation; och jobbansökningsdokument som ditt CV, täckningsdokument brev och foto (om tillämpligt).

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Yazen kan använda dina personuppgifter för följande ändamål, baserat på de rättsliga grunderna som anges nedan. Utförande av ett kontrakt: För genomförande av rekryteringsprocesser. Efterlevnad av en rättslig skyldighet: Vi sparar fakturadokumentation och jobbansökningar och/eller rekryteringsdokumentation i enlighet med gällande bokföringslagar och förordningar. Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post och för att hålla kontakten med våra affärspartners och andra avtalsparter. Samtycke: Vi lagrar all hälsorelaterad information som du tillhandahåller i appen och/eller snabbmeddelandeprogrammet baserat på ditt samtycke.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Yazen vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller längre än nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften. Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under de tidsperioder som anges nedan och raderas därefter. Kontaktperson: Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är listad som kontaktperson för någon av våra affärspartners eller någon annan avtalsslutande part till Yazen. Kommunikation: Om du kontaktar Yazen, t.ex. via e-post, kommer dina personuppgifter att lagras så länge det är nödvändigt för att slutföra kontakten med dig. Jobbsökande: Yazen kommer att lagra dina ansökningshandlingar, inklusive ditt CV, personligt brev och foto, beroende på vad som är tillämpligt, under rekryteringsförfarandet och under en efterföljande period av två år, för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk. Juridisk skyldighet: Yazen sparar dokumentation som utgör bokföringsinformation i enlighet med gällande lagar och förordningar. Samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kommer vi bara att spara dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke att göra det.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Yazen iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter överförs endast i enlighet med denna integritetspolicy och efter att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi överför endast personuppgifter i enlighet med informationen nedan. Affärstransaktioner: Om hela eller delar av Yazens verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet, verksamhet eller företag, kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och överföras till de nya ägarna av verksamheten. Juridiska skyldigheter: Dina personuppgifter kan också lämnas ut i syfte att Yazen uppfyller vissa rättsliga skyldigheter och de kan överföras till relevanta offentliga myndigheter när det är tillåtet och krävs enligt lag. Yazen överför inte personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES och vi säljer inte dina personuppgifter.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

I händelse av att vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke är det viktigt att du är medveten om din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Ett sådant återkallande kan göras helt eller delvis. Observera att om du återkallar ditt samtycke kanske du inte kan använda delar av eller alla våra tjänster.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som rör dig som vi behandlar och hur de används genom att kontakta oss skriftligen på kontaktuppgifterna nedan). Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller tvetydiga personuppgifter om dig genom att kontakta oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi kräva att du identifierar dig i samband med vår hjälp. I enlighet med gällande dataskyddslagar har du också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I vissa situationer har du också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter ska överföras i elektroniskt format. Du kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen (Sw. Datainspektionen) om du anser att Yazens behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lagar.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Observera att villkoren i sekretesspolicyn kan ändras eller ändras. Eventuella nya versioner kommer att publiceras på Yazens webbplats. Följaktligen bör du granska dessa villkor regelbundet för att se till att du är nöjd med ändringarna. I händelse av väsentliga ändringar kommer vi dock att skicka e-post till dig, om du har gett oss din e-postadress, för att göra dig medveten om eventuella ändringar som gjorts. Om ändringarna gäller behandling av personuppgifter som vi utför baserat på ditt samtycke, ger vi dig möjlighet att återigen ge ditt samtycke till behandlingen med förbehåll för de nya villkoren som presenteras.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor relaterade till denna sekretesspolicy, om du misstänker att ett brott mot denna sekretesspolicy har inträffat eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.

Vi har tilldelat ett dataskyddsombud inom företaget, som kan kontaktas på dpo@yazen.com. Du kan också använda kontaktuppgifterna nedan.

Yazen Hälsa AB
Spolegatan 22
222 19 Lund
Sverige