STYLE SHEET
GLOBAL CSS
COLORS
ANIMATIONS
MEDIA QUERY
SPACING SYSTEM
Fråga:

Hur kan jag få läkemedel mot obesitas/övervikt inom förmån

De vanligaste moderna obesitasläkemedlen ingår tyvärr ännu bara inom förmån om man har diabetes typ 2 och inte uppnått blodsockerkontroll med andra billigare läkemedel. Annars bekostas de av patienterna fullt ut. Detsamma gäller t ex potensläkemedel, många vitaminer och hostmedicin.

Illustration of an apple with a bite out of it.

Har du fortfarande frågor?

Kontakta oss för mer information eller för att komma igång.

__wf_reserverad_ärva