FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Två aktuella nyhetsartiklar om läkemedelsbehandling vid övervikt

__wf_reserverad_ärva

I lördagens nummer av Dagens Industri (DI) och dagens nummer av Dagens Nyheter (DN), 2023 beskrivs den nya behandlingen av fetma med läkemedel, vilken blivit en global trend. Yazen omnämns i DN artikeln och jag som chefsläkare på Yazen, Martin Carlsson är med på bild och är citerad.

I båda artiklarna nämns Elon Musk och andra kändisar som använder läkemedlet semaglutid för att gå ned i vikt och att medicinen tar slut eftersom det är många visningar på TikTok där överviktiga kändisar använder de nya läkemedlen.

I Dagens Nyheter, i dagens nummer 2023-01-17 ”Övervikt ny marknad för nätläkare”, där Yazen omnämns, förfasar sig en läkare på en svensk överviktsklinik ”Hon har fått höra från sina patienter att privatpraktiserande läkare skriver ut semaglutid till personer som inte har typ 2 diabetes”. Vi vill därför uppmärksamma läsare på de nya internationella riktlinjer för behandling av fetma och Socialstyrelsens riktlinjer för obesitasbehandling där semaglutid är ett godkänt läkemedel för övervikt och fetma, även utan diabetes. På Yazen skriver legitimerade läkare ut medicin på rätt indikation efter en individuell bedömning och ett team av specialister (läkare, psykolog, dietist och personlig tränare) stöttar genom hela behandlingen.

I DN framstår det som om även normalviktiga behandlas med obesitasläkemedel. Vi på Yazen vill  poängtera att vi behandlar obesitas med läkemedel på godkänd indikation. Medel BMI för patienter när de går in i vår tjänst är 33.7 (gräns för övervikt över 25, gräns för fetma över 30). Den absoluta majoriteten av våra patienter är alltså sjukligt överviktiga och har stort behov av behandling med moderna läkemedel.

Fetma, som klassats av WHO som en kronisk sjukdom, vet vi numera beror på en störd balans i de hormoner som reglerar mättnad och hunger.

Personer med övervikt eller fetma har ofta fått höra att de har blivit överviktiga på grund av bristande självkontroll, dålig karaktär och att det är deras eget fel att de är feta. Nu blir de i DIs artikel också kallade ”bantare” ”Bantare använder diabetesmedicin-men lagren står tomma”. Artikeln illustreras bland annat av en bild på kändisen Kim Kardashian i en snygg outfit. Att reducera de här individerna som lider svårt av en kronisk sjukdom till ”bantare”  tycker vi ytterligare förstärker stigmatiseringen av en redan utsatt grupp, dvs de som är sjukligt överviktiga och obesa.

Trots att medicinen som beskrivs i de båda artiklarna, semaglutid, är ett godkänt läkemedel, på godkänd indikation för att behandla övervikt och fetma så antyds det i båda artiklarna att överviktiga på något sätt skulle ta medicinen från sådana som skulle behöva den mer, dvs diabetiker. Läkemedlet semaglutid är godkänt både för typ 2 diabetes men också för enbart fetma. För typ 2 diabetiker finns dock numera väldigt bra effektiva mediciner, för de som drabbats av sjuklig övervikt och som ofta drabbas av följdsjukdomar finns däremot väldigt få effektiva läkemedels till buds. Att ställa en grupp patienter mot en annan grupp patienter känns fel. Både diabetiker och de med obesitas bör ju få modern effektiv behandling för att undvika lidande och komplikationer.

På grund av de svenska reglerna, att läkemedel mot fetma, trots att de är godkända av Socialstyrelsen och läkemedelsverket, ej ingår i högkostnadsskyddet, måste individer med fetma dessutom själva betala hela kostnaden för sin behandling (till skillnad från många andra länders mer moderna syn). De belastar således inte svensk sjukvård på något sätt. Behandlingen hos oss på Yazen är också helt privatfinansierad.

Igår kommunicerade jag med en av våra många patienter på Yazen, Han väger nu 120 kg och har de senaste månaderna gått ned från 140 kg med hjälp av en kombination av läkemedel och livsstilsåtgärder. Eftersom han inte har diabetes, bara förstadier till diabetes, får han enligt de svenska reglerna betala medicinen helt själv. Dock äter han så mycket mindre nu att det hela går jämnt ut ekonomiskt.

Hans hälsa har blivit påtagligt bättre. Han mår bättre än förut, hans blodfetter, blodsocker och leverförfettning har gått tillbaka markant och han kan nu själv ta på sig sina skor för första gången på väldigt länge. Den behandling vi erbjudit har, enligt honom själv, i hög grad underlättat att få den vård han tyvärr inte kunnat få tidigare.

Genom tät digital kommunikation med läkare, dietister, psykolog och personlig tränare hos oss på Yazen har han kunnat få råd om hur han ska hantera sin sjukdom och följa sin behandlingsplan. De flesta av våra patienter har hela livet kämpat med sin fetma innan de nu äntligen fått effektiv behandling.

Jag och alla kollegor på Yazen är väldigt stolta över detta och den hjälp vi kan ge till våra patienter.

Martin Carlsson, Chefsläkare Yazen, Docent, Överläkare. Specialist inom internmedicin och endokrinologi/diabetologi.

Presskontakt: Christina Waller Sterner, CMO Yazen Health, tel: 076 766 90 67

Publicerad: 2023-01-17

Min Doktors grundare drar in kapital till digital överviktsklinik

Grundaren av Min Doktor, läkaren Magnus Nyhlén, har startat en ny digital vårdgivare. Yazen är en digital överviktsklinik som med läkemedel och stöd för livsstilsomställning hjälper människor att gå ner i vikt.

- Det är svårt att ändra livsstil och gå ner i vikt själv, och därför vill vi erbjuda en helhetslösning, en metod som faktiskt har bevisad effekt. Studier visar att den här metoden kan leda till 16% viktnedgång på ett år, som i sin tur kan ge lägre blodtryck, förbättrade blodfetter och kraftigt minskad risk för diabetes typ 2, säger Magnus Nyhlén, läkare och grundare av företaget Yazen Health.

Helhetslösningen innebär att patienten efter utredning får hjälp av ett team av dietister, psykologer, personliga tränare och läkare och parallellt med det även behandlas med ett specifikt läkemedel som ökar mättnadskänslan.

Bolaget har nyligen tagit in 11,2 miljoner kronor av bland andra Fåhraeus Startup & Growth och SmiLe Inject Capital. Pengarna ska användas till att öka kännedom om Yazens tjänster och expandera på den svenska marknaden – och behovet är stort, ungefär hälften av Sveriges befolkning är överviktiga enligt Folkhälsomyndigheten.

- Framgången ligger i kombinationen av läkemedel och livsstilsomställning, säger Magnus Nyhlén. Det är inte bra om läkemedlet förskrivs utan att patienten tar emot övrig behandling, då blir det inte en långsiktig förändring.

Tjänsten riktas till både kvinnor och män, med vissa skillnader i behandlingsupplägget. Den lämpar sig även för patienter som genomgått överviktskirurgi som gastric bypass och börjat gå upp i vikt igen.

Yazens tjänster och det aktuella läkemedlet bekostas helt av patienten själv, utan offentlig finansiering eller läkemedelssubventioner.
Presskontakt: Christina Waller Sterner, CMO Yazen Health, tel: 076 766 90 67

Yazen Health grundades i Lund 2021 och är en registrerad vårdgivare. Företaget erbjuder stöd för långsiktig viktnedgång genom digitala vårdtjänster av läkare, dietister, psykologer och personliga tränare, i kombination med modern läkemedelsbehandling. Grundarteamet utgörs av Magnus Nyhlén, läkare och entreprenör, Otto Bretz CTO, Fredrik Meurling vd, och Martin Carlsson, docent och specialistläkare i endokrinologi.

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

Fler nyheter

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Digital vård en förutsättning för att minska Sveriges övervikt

Fetman i landet har fördubblats sedan 2004 – och framtidsprognosen är inte heller särskilt ljus.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Breakit rapporterar: Yazen får bort fetma med Ozempic

Nyhetssajten Breakit rapporterade nyligen i en artikel om att Yazen växer.

__wf_reserverad_ärva
Pressmeddelande
Varför ger vi inte sjukligt överviktiga den vård de behöver?

Fetmaepidemin är ett av vår tids största hälsoproblem. Globalt beräknas 1,9 miljarder människor lida av sjuklig övervikt (obesitas) år 2035, vilket är var fjärde vuxen människa. Bland barn kommer obesitas öka med 100 procent mellan år 2020 och 2035. Kostnaden för samhället beräknas till 4 000 miljarder dollar.