FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Sydsvenskan: Fetmapatienter får medicin utskriven utan undersökning

__wf_reserverad_ärva

Den snabbt växande användningen av digitala kliniker för förskrivning av fetmaläkemedel, som exemplifieras av Yazen, har genererat diskussion kring etik och effektivitet. Bland annat kritiseras klinikerna för att patienter får medicin utskriven utan undersökning. Martin Carlsson, medicinskt ansvarig på Yazen, försvarar metoden och poängterar att videosamtal begärs vid tveksamheter för att undvika försök till bedrägeri.

Yazens innovativa tillvägagångssätt innebär att behandlingen sker utan fysisk närvaro; istället kontaktar patienter sina läkare via en app-chatt, där de kan kommunicera med sitt behandlingsteam. Patienterna måste identifiera sig med bank-id men medicinen skrivs ut utan fysiska undersökningar, bortsett från de initiala blodproverna. Nya patienter måste lämna blodprover och sammanfatta sjukdomshistoria, och videosamtal begärs vid tveksamheter. Martin Carlsson tillägger att det finns en patientgrupp som inte lämpar sig för digital vård, tex där det finns andra sjukdomar eller språkförbistringar, då krävs fysiska undersökningar.

Kritik mot detta system kommer från Lars Rocksén, vice ordförande i Läkarförbundet, som anser att det inte passar alla och att etiska dilemman uppstår när läkemedel förskrivs utan noggrann undersökning. En Dagens Nyheter-reporter fick Ozempic utskrivet trots normalvikt, vilket förstärker Rockséns oro kring rätt indikation och behovet av närmare studier.

Martin Carlsson ser Yazens arbetsmetoder som en medicinsk revolution som kan förändra vården, särskilt för sjukligt överviktiga. Trots kritik om bristande uppföljning försvarar han klinikens kontakt med patienterna och betonar att läkemedel som Ozempic och Wegovy är ett steg mot effektiv behandling av grundorsaken till fetma.

En diskussion om långtidseffekter och behovet av mer forskning kring ämnesomsättningens påverkan hos äldre avslutar artikeln. Yazen har över 7000 pågående behandlingar, och Carlsson förutspår en svårighet att motivera att inte subventionera sprutorna för sjukligt överviktiga i framtiden.

Sammanfattningsvis belyser artikeln etiska bekymmer och fördelar med digitala kliniker som Yazen, där fetmaläkemedel förskrivs utan fysiska undersökningar. Diskussionen involverar kritik från medicinska experter och försvar från dem som ser metoden som banbrytande för överviktiga patienter och fetmans följdsjukdomar.

Läs hela artikeln i Sydsvenskan (bakom betalvägg)

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

Fler nyheter

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Populärt läkemedel kopplat till minskad demensrisk hos äldre

En ny studie visar att äldre med typ 2-diabetes som behandlas med GLP-1-agonister har en minskad risk för demens. Forskare följde över 88 000 individer i tio år.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
WHO: Medical Product Alert: Förfalskad Ozempic (semaglutide)

Medical Product Alert: Fake Ozempic (semaglutide) Detected in Americas and Europe

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Diabetes Stockholm - Ställ inte patientgrupper mot varandra

Läkemedelsbrist hotar, då efterfrågan på semaglutid ökar bland icke-behövande. Fel att skylla på obesitaspatienter. Viktigt med korrekt förskrivning och tillgång för alla.