FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Skånska Dagbladet Debatt: Överviktiga har rätt till läkemedel

__wf_reserverad_ärva

Fetma och övervikt är allvarliga hälsoproblem, och i Sverige kämpar 1,6 miljoner människor med fetma (BMI över 30). Trots detta har denna grupp svårt att få adekvat behandling. De får ofta ineffektiva råd om att banta och förändra beteende.

Bristen på flera läkemedel i Sverige, särskilt semaglutid som används av både diabetiker och överviktiga för viktminskning, har föranlett en felaktig uppfattning att "bantare" tar diabetikernas medicin. Semaglutid är dock godkänt för behandling av övervikt och fetma av svenska Läkemedelsverket och internationella riktlinjer.
En viktminskning med 10 procent minskar risken för diabetes typ 2 avsevärt och sparar resurser som annars skulle gå till sjukdomsrelaterade komplikationer. Det är felaktigt att polarisera och påstå att bantare tar diabetikers medicin. Sjukligt överviktiga har rätt till modern läkemedelsbehandling, enligt senaste medicinska rekommendationer.


Privatvårdsgivare som erbjuder behandlingar med återkommande uppföljningar, inklusive läkemedel, möjliggör effektiv behandling för dessa patienter. Dessa personer betalar själva för sin behandling och läkemedel, vilket inte belastar statskassan eller den offentliga vården. Tyvärr ingår inte moderna fetmaläkemedel i högkostnadsskyddet, något som bör diskuteras separat.

Läs hela debattartikeln i Skånska Dagbladet.

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

Fler nyheter

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Digital vård en förutsättning för att minska Sveriges övervikt

Fetman i landet har fördubblats sedan 2004 – och framtidsprognosen är inte heller särskilt ljus.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Breakit rapporterar: Yazen får bort fetma med Ozempic

Nyhetssajten Breakit rapporterade nyligen i en artikel om att Yazen växer.

__wf_reserverad_ärva
Pressmeddelande
Varför ger vi inte sjukligt överviktiga den vård de behöver?

Fetmaepidemin är ett av vår tids största hälsoproblem. Globalt beräknas 1,9 miljarder människor lida av sjuklig övervikt (obesitas) år 2035, vilket är var fjärde vuxen människa. Bland barn kommer obesitas öka med 100 procent mellan år 2020 och 2035. Kostnaden för samhället beräknas till 4 000 miljarder dollar.