FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Varför bara för hälso- och sjukvårdspersonal?

Innehållet på dessa informationssidor riktar sig enbart till dig som är läkare, sjuksköterska eller apotekare, eftersom det gäller behandling med receptbelagda läkemedel.

Bekräfta att du är sjukvårdspersonal (sjukvårdsassistent, sjuksköterska, läkare, psykolog eller annan legitimerad sjukvårdspersonal).

Tillbaka till huvudsidan

Bekräfta och fortsätt

Behandlingsalternativ för sjuklig fetma

Fram till alldeles nyligen behandlade vården mest följdsjukdomar av fetma. Sjukvården tar hand om diabetes, ger mediciner mot högt blodtryck och så vidare. Men vården har inte i någon större utsträckning behandlat grundorsaken - den sjukliga övervikten. Vården har helt enkelt varit reaktiv.

Sjuklig övervikt är en komplex utmaning som kräver noggranna behandlingsmetoder för att förbättra både hälsa och livskvalitet. Enligt riktlinjer från både Socialstyrelsen och Världshälsoorganisationen (WHO) finns det tydliga rekommendationer som lyfter fram två framstående behandlingsalternativ: läkemedelsbehandling i kombination med levnadsvaneförändringar eller bariatrisk kirurgi, inklusive gastrik bypass och gastrik sleeve.

Läs mer om hur Socialstyrelsen beskriver behandling av sjuklig övervikt, dvs fetma eller obesitas.

Från Socialstyrelsens riktlinjer

”Det behövs både mer stöd för beteendeförändringar (kombinerad levnadsbehandling) och större satsningar än idag på läkemedel och kirurgi”

”Patienterna står dessutom själva för stora kostnader, och många får inte tillgång till den behandling de skulle behöva.”

”Till exempel behöver mångdubbelt fler offentligt finansierade obesitaskirurgi, och inget av de aptitreglerande obesitasläkemedlen ingår ännu i den statliga läkemedelsförmånen. ”

”Med riktlinjerna vill Socialstyrelsen bidra till en jämnare obesitasvård.”

Länk till Socialstyrelsen

Illustration of the pharmacy logo

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

More articles

Read more  to understand what health benefits you can achieve, what treatment options are available and how you can regulate your appetite.

Här är några vetenskapliga referenser som stöder ovannämnda hälsorisker för personer med fetma

Källor