FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Varför bara för hälso- och sjukvårdspersonal?

Innehållet på dessa informationssidor riktar sig enbart till dig som är läkare, sjuksköterska eller apotekare, eftersom det gäller behandling med receptbelagda läkemedel.

Bekräfta att du är sjukvårdspersonal (sjukvårdsassistent, sjuksköterska, läkare, psykolog eller annan legitimerad sjukvårdspersonal).

Tillbaka till huvudsidan

Bekräfta och fortsätt

Aptitreglering

Varför går vi upp i vikt?

Det är många faktorer som ligger bakom att vi blir tyngre och sjukare. I grunden handlar det om genetiska faktorer. Under evolutionens gång har det varit livsviktigt att äta och få i sig föda. Att inte svälta. Våra stenåldersgener har gjort att vi vill ha fett, socker och salt. Historiskt sett har vi behövt det för att överleva. Så är det inte längre. I vårt moderna samhälle finns oftast hur mycket mat som helst. Det räcker att gå förbi hyllorna i snabbköpet för att få lättillgängliga feta och söta kalorier. Och hjärnan förstår inte att vi är på väg att äta ihjäl oss.

Den lätt-tillgängliga, ultra-processade och onyttiga maten i kombination med att vi människor rör oss allt mindre gör oss allt tyngre. I det moderna och digitala samhället med allt inom räckhåll är det lätt att få i sig för mycket kalorier och göra av med för lite. Sammantaget skapar detta en världsepidemi av sjuklig övervikt.

Setpoint - kroppens försvar

Våra hjärnor är snarare inställda på att motverka viktminskning. Även om man går ner i vikt strävar hjärnan efter att öka vikten igen och återgå till den nivå man hade innan eller gärna några kilo till. Forskarna beskriver detta som kroppens “set point”.

Det finns hjälp - revolution i behandlingen av sjuklig övervikt!

Det är stora ord att prata om en revolution. Men vi är just nu i ett paradigmskifte när det gäller behandlingen av sjuklig övervikt. Nya läkemedel i kombination med ett helt nytt behandlingssätt gör att fetma faktiskt kan minska och i många fall botas. Så häng med så ska vi berätta hur.

Moderna läkemedel

Forskarna har kommit fram till att olika hormoner styr mättnad och hungerkänslor hos oss människor. Hos personer med obesitas fungerar inte detta hormonsystem på ett normalt sätt. De nya läkemedlen som används vid behandling reglerar därför hunger och mättnadskänslor hos sjukligt överviktiga patienter. De angriper helt enkelt grundorsaken till att vi äter för mycket.De verksamma substanserna som ingår i de nya läkemedlen kallas inkretiner. De imiterar hormoner som GLP-1 och GIP som normalt finns i mag-tarmkanalen och som frisätts när vi äter. Förutom att sänka blodsockernivån och fördröja magsäckens tömning påverkar medicinerna hypotalamus som är området i hjärnan som styr mättnad och hunger och reglerar aptiten.

Svårigheter att bibehålla vikt

Studier visar att 8 av 10 som går ner i vikt med hjälp av någon diet går tillbaka den vikt de förlorat

Läkemedel i kombination med livsstilsförändringar löser problemet

Studier visar att man går ner 7 % om man bara ta läkemedel och 16 % om man kombinerar läkarledd medicinsk behandling med livstilsförändringar inom kost, träning och mental hälsa.

Många års forskning

GLP-1 som de flesta av de nya medicinerna innehåller är väl dokumenterad och den har forskats på sedan 1980-talet. Det nya är att forskarna nu kunnat förlänga halveringstiden i kroppen så att substansen stannar kvar i kroppen. I dag behöver patienten bara ta en spruta i veckan.

Kilon rasar

Studier  visar att patienter med sjuklig övervikt har gått ned i medel med 16 procent med en av de senaste medicinerna. Och nya läkemedel som verkar på samma sätt har ännu mer lovande resultat, här visar nya studier en viktnedgång på över 20 procent.

Biverkningarna är få och ofta handlar det om övergående magproblem, som illamående, diarré och förstoppning. Biverkningarna avhjälps oftast genom att göra förändring i sina levnadsvanor.

När vi äter mat, sänder magen och tarmarna signaler till hjärnan för att berätta att vi har ätit och att vi är mätta. Hormoner som t.ex. leptin och ghrelin är involverade i denna process.

Leptin
produceras av fettvävnaden och signalerar till hjärnan att vi har tillräckligt med energi lagrad i kroppen.

Ghrelin, å andra sidan, produceras främst i magsäcken och ökar vår aptit. De så kallade inkretinerna är tarmhormoner som tillsammans med insulin påverkar blodsockernivån.Men de påverkar också mättnaden.

Hormonerna GLP-1 och GIP ökar när vi börjar äta och gör att vi slutar äta när vi ätit tillräckligt.

Vad händer i kroppen med läkemedel

GLP-1 (glukagonliknande peptid-1) analoger

är en grupp av läkemedel som används för att behandla fetma och typ 2-diabetes. De fungerar genom att efterlikna eller förstärka effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 i kroppen. GLP-1 är ett hormon som normalt frisätts från tunntarmen efter att du har ätit och har flera viktiga funktioner, inklusive reglering av blodsockernivåer och aptitkontroll.

Här är hur GLP-1-analoger fungerar för viktminskning:

Minskad aptit: GLP-1-analoger påverkar aptitcentra i hjärnan och ökar mättnadskänslan. Detta resulterar i att personer som tar dessa läkemedel känner sig mätta snabbare och längre efter en måltid, vilket minskar deras matintag och därmed kaloriintaget.

Fördröjd magtömning: GLP-1-analoger förlänger tiden det tar för magen att tömma sig efter en måltid. Detta kan hjälpa till att minska aptiten och kontrollera blodsockernivåerna genom att begränsa snabba blodsockerstegringar efter att ha ätit.

Minskad hunger: Dessa läkemedel kan minska den övergripande känslan av hunger, vilket gör det enklare för personer att följa en kaloribegränsad diet.

Minskning av fettlagring: GLP-1-analoger kan också minska de negativa effekterna av insulinresistens och bidra till minskad fettlagring i kroppen.

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

More articles

Read more  to understand what health benefits you can achieve, what treatment options are available and how you can regulate your appetite.

No items found.

Här är några vetenskapliga referenser som stöder ovannämnda hälsorisker för personer med fetma

Källor

Semaglutid: Effektivitet och säkerhet i studier för diabetes typ 2 och sjuklig övervikt

Semaglutid, ett läkemedel som har genomgått omfattande kliniska studier, har visat sig vara lovande för behandling av både typ 2-diabetes och viktminskning. Genom att granska studierna som ingår i SUSTAIN, STEP, PIONEER, SELECT och SUSTAIN FORTE-serierna kan vi få en överblick över Semaglutids effektivitet och säkerhet i dessa två viktiga behandlingsområden. Resultaten tyder på att Semaglutid kan vara en betydande resurs för patienter som kämpar med dessa hälsoproblem, men det är viktigt att användningen övervakas av en läkare. Det kommer också nya studier som visar på effektiviteten av nyare substanser så som trizepatid.

Semaglutid, har genomgått omfattande kliniska studier för att utvärdera dess effektivitet och säkerhet, särskilt för behandling av typ 2-diabetes och viktminskning. Här är några av de viktigaste vetenskapliga studierna som har genomförts på Semaglutid:

SUSTAIN-studierna: SUSTAIN (Semaglutide Unabated Sustainability in Treatment of Type 2 Diabetes) är en serie studier som utvärderade Semaglutids effekt och säkerhet för behandling av typ 2-diabetes. Dessa studier visade att Semaglutid kunde sänka HbA1c-nivåer (en långtidsmått på blodsockerkontroll) och leda till viktminskning hos patienter med diabetes.

STEP-studierna: STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity) är en serie studier som fokuserar på användningen av Semaglutid för viktminskning hos personer med övervikt eller fetma. Dessa studier har visat att Semaglutid kan leda till betydande viktminskning och förbättringar av hälsorelaterade parametrar hos personer med övervikt.

PIONEER-studierna: PIONEER (Peptide InnOvatioN for EaRly diabEtes tReatment) är en serie studier som utvärderade Semaglutids användning som en tidig behandling för personer med typ 2-diabetes. Resultaten visade att Semaglutid var effektivt i att sänka blodsockret och var säkert att använda.

SELECT-studierna: SELECT (Semaglutide Effects on Cardiovascular Outcomes in People with Overweight or Obesity) är studier som utvärderade Semaglutids effekt på kardiovaskulära händelser hos personer med övervikt eller fetma. Dessa studier syftar till att bedöma om Semaglutid kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

SUSTAIN FORTE-studien: Denna studie fokuserade på Semaglutids användning hos personer med svår obehandlad typ 2-diabetes. Resultaten visade att Semaglutid var överlägset jämfört med andra diabetesläkemedel när det gäller att sänka blodsockret.

Det är viktigt att notera att dessa studier genomförts av olika forskargrupper och publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Resultaten indikerar att Semaglutid är ett effektivt läkemedel för behandling av både typ 2-diabetes och viktminskning hos personer med övervikt eller fetma. Det är dock viktigt att användningen av Semaglutid övervakas av en läkare och att man följer deras råd och anvisningar.

Mer information om studier kan man hitta i följande källor:

PubMed: PubMed är en omfattande databas med medicinsk litteratur. Genom att söka efter "Semaglutide" eller "Ozempic" i PubMed kan du hitta en mängd vetenskapliga artiklar och studier om ämnet.

Vetenskapliga tidskrifter: Sök i vetenskapliga tidskrifter inom områdena diabetes, viktminskning och endokrinologi för att hitta specifika studier om Semaglutid och dess effekter. Exempel på sådana tidskrifter inkluderar "Diabetes Care," "The New England Journal of Medicine" och "The Lancet Diabetes & Endocrinology."

Läkemedelsföretagens webbplatser: Besök webbplatserna för läkemedelsföretagen som tillverkar Semaglutid, till exempel Novo Nordisk. Där kan du hitta sammanfattningar av kliniska studier och resultat.

Konferensabstrakt: Ibland presenteras nya forskningsresultat på medicinska konferenser. Sök efter abstrakt från konferenser om diabetes och endokrinologi för att hitta information om de senaste forskningsresultaten.

Genom att använda dessa källor och söktermer kan du hitta specifika studier och referenser som kan ge dig mer detaljerad information om Semaglutid, liraglutid, trizepatid och nya substanser som används för behandling av sjuklig övervikt.