FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Idag 4 mars är det den internationella världsfetmadagen (World Obesity Day) som syftar till att öka medvetenheten om fetma och de många andra sjukdomar som övervikt och fetma orsakar.

__wf_reserverad_ärva

Idag 4 mars är det den internationella världsfetmadagen (World Obesity Day) som syftar till att öka medvetenheten om fetma och de många andra sjukdomar som övervikt och fetma orsakar.

Fetmaepidemin är ett av vår tids största hälsoproblem. Globalt beräknas 1,9 miljarder människor lida av sjuklig övervikt (obesitas) år 2035, vilket är var fjärde vuxen människa. Bland barn kommer obesitas öka med 100 procent mellan år 2020 och 2035. Kostnaden för samhället beräknas till 4 000 miljarder dollar.

I Sverige är mer än hälften av alla vuxna svenskar nu överviktiga, varav 18 procent ligger över gränsen till sjuklig övervikt. Lägg därtill att det gjordes 4980 fetmaoperationer och att det finns över 400 000 personer med diabetes typ 2. Övervikt beräknas kosta det svenska samhället 70 miljarder kronor årligen.

Konsekvenserna av obesitas är enorma. Förutom ett mänskligt lidande med begränsad rörlighet och mycket skuld och skam finns hög risk för sjukdomar såsom typ 2 diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter, hjärt- och kärlsjukdomar, infertilitet, graviditetskomplikationer, flera cancerformer och långvarig smärta. Fetman kostar samhället enorma resurser, men ger också ökad belastning av vården och undanträngning av andra patienter som skulle få bättre vård om obesa patienter blir färre.

Så hur stoppar vi denna utveckling? Här är några områden samhället och vården bör fokusera på:

Sluta diskriminera överviktiga. Att vara överviktig idag är fyllt med skuld och skam. Man får ofta höra att man är lat och dum och får skylla sig själv. Obesitas är en kronisk, till stor del  ärftlig sjukdom. Centralt är en hormonrubbning hos de drabbade där felaktigt samspel mellan aptit och mättnadskänsla spelar mycket stor roll. Resultatet blir ökad hunger, ökat kaloriintag och gradvis ökad fettmassa. Orsakerna är komplexa och vi måste ta denna sjukdom på ett mycket stort allvar. Många överviktiga blir dock diskriminerade när de söker vård och får då alltför ofta slentrianmässiga, ineffektiva uppmaningar att äta mindre och röra på sig mer.

Omfamna ny medicinsk revolution. Det har debatterats mycket om mediciner i media den senaste tiden. Bland annat om läkemedel baserade på hormonet GLP-1. som finns i substansen semaglutid. Den ansedda medicinska tidskriften The Science utnämnde behandling med GLP-1 läkemedel mot övervikt som “the breakthrough of the year” - alla kategorier 2023. Orsaken var att dessa mediciner, ursprungligen utvecklade för typ 2 diabetes, nu har visat stora positiva effekter på personer med enbart övervikt. Medicinen minskar utöver vikt klart symtom på hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke. De nya medicinerna är alltså mycket effektiva. Låt oss omfamna dessa och sluta debattera huruvida det är obesa patienter eller patienter med diabetes typ 2 som ska få tillgång till dem. Medicinen är en revolution i kampen mot  fetmaepidemin.  

Inför en digital vårdmodell. För att bota övervikt krävs en rad livsstilsförändringar. Det handlar inte bara om medicin utan man måste sätta in flera åtgärder för att förändra livsstilen genom kostrådgivare, läkare, personlig tränare och psykolog. Att erbjuda allt detta via fysisk vård är dyrt och komplicerat. Låt oss istället snegla på Storbritannien, som har ett ännu större problem med övervikt. Där har National Institute for Care and Health Excellence infört guidelines kring att just vård av obesitas bör vara digital.

Mycket av vår syn på övervikt är förlegad. Det kanske är en av orsakerna till att vi inte kommit tillrätta med att bota denna kroniska sjukdom.

Jag vill uppmana alla inom vården att se denna fråga som ännu mer prioriterad för både individ och samhälle. Och jag vill uppmana allmänheten att sluta se överviktiga som lata och att de får skylla sig själva - de har en kronisk sjukdom som oftast inte går att banta eller springa bort. Och inte minst - jag vill rikta mig till alla överviktiga - det finns hopp och hjälp. Idag vet vi att det går att bota övervikt.

Martin Carlsson

Forskare, läkare och specialist inom endokrinologi/diabetologi och internmedicin och ligger bakom tjänsten Yazen, en digital vårdgivare som arbetar med läkemedelsbehandling och livsstilsbehandling vid övervikt.(pressbilder finns här)

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

Fler nyheter

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Populärt läkemedel kopplat till minskad demensrisk hos äldre

En ny studie visar att äldre med typ 2-diabetes som behandlas med GLP-1-agonister har en minskad risk för demens. Forskare följde över 88 000 individer i tio år.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
WHO: Medical Product Alert: Förfalskad Ozempic (semaglutide)

Medical Product Alert: Fake Ozempic (semaglutide) Detected in Americas and Europe

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Diabetes Stockholm - Ställ inte patientgrupper mot varandra

Läkemedelsbrist hotar, då efterfrågan på semaglutid ökar bland icke-behövande. Fel att skylla på obesitaspatienter. Viktigt med korrekt förskrivning och tillgång för alla.