FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Populärt läkemedel kopplat till minskad risk för demens hos äldre med diabetes

__wf_reserverad_ärva

Populärt läkemedel kopplat till minskad risk för demens hos äldre med diabetes

En ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i eClinicalMedicine, har funnit att äldre individer med typ 2-diabetes som behandlas med GLP-1-agonister har en minskad risk att utveckla demens.

GLP-1-agonister, eller GLP-1-analoger, har blivit alltmer populära vid behandling av typ 2-diabetes och obesitas på grund av deras förmåga att kontrollera blodsockernivåerna, främja viktminskning och skydda hjärtat.

Personer med typ 2-diabetes har en ökad risk att utveckla demens, och det finns hypoteser om att nyare diabetesläkemedel som GLP-1-agonister och DPP-4-hämmare kan ha en skyddande effekt.

I den nya registerbaserade studien följde forskare över 88 000 äldre individer med typ 2-diabetes i upp till tio år. Med hjälp av en studiedesign kallad "target trial emulation", som försöker efterlikna en randomiserad klinisk prövning, analyserade forskarna sambandet mellan tre diabetesläkemedel (GLP-1-agonister, DPP-4-hämmare eller sulfonylurea) och risken för demens.

De fann att patienter som använde GLP-1-agonister hade en 30 procent lägre risk att utveckla demens jämfört med dem som använde sulfonylurea, och en 23 procent lägre risk jämfört med dem som använde DPP-4-hämmare.

"Det här är viktigt eftersom det kan hjälpa läkare att fatta bättre beslut om vilka läkemedel som ska användas för äldre patienter med typ 2-diabetes. Men det behövs riktiga randomiserade prövningar för att säkert kunna fastställa att GLP-1-agonister verkligen minskar risken för demens," säger Bowen Tang, doktorand i Sara Häggs forskargrupp vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, National Institute on Aging, National Institutes of Health och Riksbankens Jubileumsfond. Inga intressekonflikter har rapporterats.

Läs artiklen och den fulla vetenskapliga rapporten.

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

Fler nyheter

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
WHO: Medical Product Alert: Förfalskad Ozempic (semaglutide)

Medical Product Alert: Fake Ozempic (semaglutide) Detected in Americas and Europe

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Diabetes Stockholm - Ställ inte patientgrupper mot varandra

Läkemedelsbrist hotar, då efterfrågan på semaglutid ökar bland icke-behövande. Fel att skylla på obesitaspatienter. Viktigt med korrekt förskrivning och tillgång för alla.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Skyll inte bristen på medicin på överviktiga

Jenny Vinglid, generalsekreterare för Obesitas Sverige debatterar senaste tidens skuldbeläggning av obesitaspatienter i samband med bristen på läkemedel