FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM

Medicinsk produktvarning: Förfalskad Ozempic (semaglutid) Upptäckt i Amerika och Europa

__wf_reserverad_ärva

Medicinsk produktvarning: Förfalskad Ozempic (semaglutid) Upptäckt i Amerika och Europa

Världshälsoorganisationen (WHO) har utfärdat Medicinsk Produktvarning Nr 2/2024 angående tre förfalskade partier av Ozempic (semaglutid) som identifierats i Brasilien, Storbritannien och USA i slutet av 2023. Ozempic, en GLP-1-hämmare som används för att behandla hyperglykemi vid typ 2-diabetes, har blivit felaktigt representerad och falskt tillverkad, vilket innebär betydande hälsorisker.

Detaljer:


Berörda partier:
- Partinummer LP6F832
- Partinummer MP5E511 (äkta parti, förfalskad produkt)
- Kombination av partinummer NAR0074 med serienummer 430834149057

Risker:


- Ineffektiv behandling, kontaminering, okända ingredienser, potentiellt livshotande på grund av felaktig subkutan injektion.

Rekommendationer:


- Hälso- och sjukvårdspersonal: Rapportera biverkningar och misstänkt förfalskning till nationella tillsynsmyndigheter.
- Tillsynsmyndigheter: Övervaka försäljning, meddela WHO om identifierade förfalskade produkter, och avråda från användning av berörda partier.
- Allmänheten: Undvik att använda berörda produkter, sök omedelbart medicinsk rådgivning om de används, och se till att medicinska produkter kommer från auktoriserade leverantörer.

Identifieringstips:


- Kontrollera partinummer och serienummer mot WHO:s lista.
- Undersök Ozempic-pennor för kvalitetsproblem och felaktiga skalor.
- Kontrollera för dålig etikettkvalitet och stavfel på kartonger.

För mer information och för att rapportera eventuell information, kontakta WHO på rapidalert@who.int.

Link to WHO MPA

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång

Fler nyheter

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Populärt läkemedel kopplat till minskad demensrisk hos äldre

En ny studie visar att äldre med typ 2-diabetes som behandlas med GLP-1-agonister har en minskad risk för demens. Forskare följde över 88 000 individer i tio år.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Diabetes Stockholm - Ställ inte patientgrupper mot varandra

Läkemedelsbrist hotar, då efterfrågan på semaglutid ökar bland icke-behövande. Fel att skylla på obesitaspatienter. Viktigt med korrekt förskrivning och tillgång för alla.

__wf_reserverad_ärva
Nyheter
Skyll inte bristen på medicin på överviktiga

Jenny Vinglid, generalsekreterare för Obesitas Sverige debatterar senaste tidens skuldbeläggning av obesitaspatienter i samband med bristen på läkemedel