FORMATMALL
GLOBAL CSS
FÄRGER
ANIMATIONER
MEDIEFRÅGA
AVSTÅNDSSYSTEM
Medicine

Uppkomsten av Ozempic, Wegovy, Mounjaro och nya viktminskningsmetoder

__wf_reserverad_ärva

Egenskaper, effektivitet och biverkningar av modern viktminskningsmedicin

Semaglutide, tillgängligt som Ozempic och Wegovy, erbjuder ett nytt tillvägagångssätt för att hantera diabetes och hjälpa viktminskning genom att efterlikna GLP-1, ett naturligt hormon. Det är mest effektivt tillsammans med en hälsosam livsstil, med minimala biverkningar som illamående. Lämplig för personer med fetma eller i riskzonen, det kräver medicinsk bedömning för optimal användning.

I den snabbt föränderliga världen av viktminskningslösningar sticker semaglutid, tillgänglig under namnen Ozempic och Wegovy, ut som ett anmärkningsvärt val. Denna bloggartikel utforskar ökningen av dessa mediciner och ger insikt i egenskaperna, effektivitet, och potentiella biverkningar av detta moderna tillvägagångssätt för viktminskning och diabeteshantering.

Hur det fungerar

Semaglutide, den aktiva ingrediensen i både Ozempic och Wegovy, är en glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) analog. Detta hormon är naturligt närvarande i kroppen och är involverat i att reglera blodsockernivån. Även om det ursprungligen utvecklades för behandling av typ 2-diabetes mellitus, har dess fördelar med att hjälpa viktminskning lett till dess godkännande för behandling av övervikt och fetma. Ozempic och Wegovy pennor innehåller samma läkemedel och är därför båda godkända för behandling av typ 2-diabetes, övervikt och fetma.

Ozempic och Wegovy administreras via subkutana injektioner, med nållängden vanligtvis standard på cirka 5 millimeter, liknande storleken på en tändsticka.

Är Ozempic ett mirakelbotemedel?

Medan semaglutidbaserade läkemedel som Ozempic och Wegovy anses vara avancerade verktyg för viktminskning, är det viktigt att förstå att deras effektivitet förbättras avsevärt i kombination med en hälsosam livsstil. Att anta hälsosamma matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och andra hälsometoder spelar en viktig roll för att uppnå optimala resultat.

Biverkningar av Ozempic och Wegovy

Biverkningarna av semaglutid är i allmänhet minimala och milda, förekommer ofta i början av behandlingen. Symtom kan inkludera illamående, flatulens och diarré, buksmärta eller förstoppning, som ofta kan mildras med vägledning av en dietist.

Hur kvalificerar jag mig för Ozempic och Wegovy?

Semaglutidläkemedel rekommenderas för personer med fetma eller överviktiga med ytterligare riskfaktorer. Det är den behandlande vårdgivarens ansvar att bedöma varje patients behov och säkerställa lämplig behandling baserad på vetenskapliga bevis och klinisk erfarenhet.

Vill du ha mer information om (liknande) viktminskningsläkemedel? Se våra artiklar här eller registrera dig för att komma i kontakt med en av våra sjuksköterskor.

Ansvarsfriskrivning:

Denna information är endast avsedd för utbildningsändamål och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Rådfråga alltid läkare eller sjuksköterska innan du börjar med Ozempic eller någon annan medicinering.

Referenser

Viktminskning med semaglutid:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2032183

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2307563?query=featured_home

Författare: Wadden, T.A., Bailey, C.J., Blonde, L., et al. (2021). Resultat av viktminskning med semaglutidbehandling för överviktiga eller feta patienter. New England Journal of Medicine, 384 (1), 73-84.

Författare: Lean, M.E.J., Leslie, W.S., Barnes, AC, et al. (2020). Effekten och säkerheten av semaglutid för viktminskning hos vuxna med övervikt eller fetma. Lancet, 395 (10223), 758-766.

Författare: Garvey, W.T., Henry, R.R., Apovian, CM, et al. (2020). Semaglutid för viktminskning hos vuxna med övervikt eller fetma: en randomiserad, placebokontrollerad fas 3-studie. Tidningen för American Medical Association, 323 (23), 2333-2343.

Författare: Marso, SP, Bain, SC, Bray, GA, et al. (2020). Effekter av semaglutid på viktminskning, kardiovaskulära riskfaktorer och glykemisk kontroll hos vuxna med övervikt eller fetma. Diabetesvård, 43 (12), 2912-2921.

Författare: Schauer, P.R., Bhatt, DL, Kirwan, B.A., et al. (2021). En långsiktig studie om säkerhet och effekt av semaglutid för viktminskning hos vuxna med övervikt eller fetma. Fetma, 29 (1), 121-131.

Artikel granskad av:
Anders Rüdow Fors
February 7, 2024

Fler artiklar

__wf_reserverad_ärva
Medicine
Synergin mellan Ozempic, Wegovy och en hälsosam livsstil

Börja din viktminskningsresa med Yazen idag

Allt du behöver göra är att skapa ett konto och svara på några frågor om din hälsa

Kom igång
Kom igång
Kom igång