STILARK
GLOBAL CSS
FARGER
ANIMASJONER
MEDIESPØRRING
AVSTANDSSYSTEM

Vilkår for bruk

__wf_reserved_arv

§ 1. INTRODUKSJON

Disse vilkårene gjelder for yazen.se og tilhørende app. Les gjennom alle vilkårene nøye før du fortsetter. Ved å godta disse vilkårene samtykker du til å inngå en juridisk bindende avtale med Yazen Health AB med organisasjonsnummer 559315-6234. Hvis du ikke godtar vilkårene våre, skal samtykke ikke gis, og nettstedet og dets tjenester vil ikke være tilgjengelig i en slik situasjon.
Hvis du ønsker å si opp den inngåtte avtalen, kan det gjøres på følgende måte:
Kontakt kundeservice og be om å få kontoen din avsluttet.
Vilkårene nedenfor kan endres. Før eventuelle endringer trer i kraft, vil brukerne bli varslet på følgende måte: Endringer i vilkårene vil bli publisert på yazen.se og i Yazen-appen, og trer i kraft for deg som bruker 30 dager etter endringen når du bruker tjenesten eller på annen måte godtar de nye vilkårene.

§ 2. HENSIKT

Formålet med nettstedet er som følger:Yazen utvikler en digital tjeneste der pasienter får diagnostikk og behandling fra leger og andre spesialister som kostholdseksperter og psykologer.

§ 3. EIERSKAP TIL NETTSTEDET

Nettstedet eies og drives av Yazen Health AB som en juridisk enhet med hovedkontor i Lund.

§ 4. VILKÅR FOR BRUK

a) Nettstedet og innholdet er tilgjengelig for alle personer over 18 år som er lovlig i stand til å inngå avtaler.
b) Ytterligere forpliktelser fra brukerne:

For å kunne bruke tjenesten vår, må du laste ned Yazen-appen vår. For å få tilstrekkelig omsorg og råd, må du sannferdig svare på spørsmål om helse, sykdommer, nåværende symptomer og medisiner i appen, i likhet med et vanlig legebesøk. I noen tilfeller kan det hende du også må gå og ta blodprøver på et av testfasilitetene vi samarbeider med. Hvis du opplever en akutt sykdom under behandlingen hos oss, må du kontakte en annen helsepersonell og søke legevakt. Det er også brukerens ansvar å kontakte Yazen hvis dette skjer.

Jeg forstår og aksepterer at et team av profesjonelle helsepersonell, inkludert leger, psykologer, kostholdseksperter, personlige trenere og trenere, kan samarbeide for å gi omfattende og helhetlig omsorg for min helse og velvære. Jeg er klar over at hvert medlem av helseteamet vil håndtere min personlige informasjon med full konfidensialitet og i samsvar med gjeldende lover angående pasientpersonvern og databeskyttelse. Jeg samtykker i at disse helsepersonellene deler relevant informasjon og kommuniserer med hverandre for å koordinere omsorgen min og optimalisere resultatene.

§ 5. PERSONVERNERKLÆRING

a) Nettstedet forplikter seg til å overholde den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), som blant annet tar sikte på å beskytte de grunnleggende rettighetene og frihetene til enkeltpersoner.b) Personopplysninger som kan behandles Ved å godta disse vilkårene samtykker brukeren til behandling av personopplysninger som følger:Brukerens navn, e-post, personnummer og helsestatus.c) Hvordan personopplysningene vil bli behandletPersonopplysningene vil bli behandlet for følgende formål: All informasjon vi samler inn blir en del av din medisinske journal. All informasjon er klassifisert som konfidensiell i henhold til medisinsk journallov. Dine svar og resultater vil bli behandlet som en medisinsk prosedyre slik at uautoriserte personer ikke kan få tilgang til dem.d) Tredjepartsbrukeres personlige data vil ikke bli utlevert til tredjeparter med mindre det kreves av obligatoriske lover eller myndighetsforordninger.e) Perioden hvor personopplysningene skal lagres Personopplysningene kan bare lagres så lenge det er nødvendig for formålet.f) KrypteringNettstedet har et SSL-sertifikat (Secure Socket Layer) som sikrer at brukernes personlige data overføres sikkert og konfidensielt ved å kryptere informasjonen.g) Brukernes rettigheter

Retten til å registrere utdrag

Etter å ha gitt samtykke, har brukerne rett til å motta et registerutdrag som bekrefter om deres personopplysninger behandles. Hvis personopplysningene behandles, har brukerne rett til å få tilgang til dem.
Et registerutdrag blir bedt om av vår databeskyttelsesansvarlige via e-post på dpo@yazen.com.
Registerutdraget leveres i skriftlig form, enten digitalt eller per post.

Rett til informasjon og rett til utbedring

Etter å ha gitt samtykke, har brukerne rett til å kontakte Yazen Health AB for å finne ut hvilke personopplysninger som er lagret og for å få feil informasjon korrigert. Hvis noen informasjon mangler, har brukerne også rett til å supplere den.

Rett til begrensning av behandling

I noen tilfeller kan en person hvis personopplysninger er berørt kreve at behandlingen av sine personopplysninger begrenses. Dette er for eksempel tilfelle når vedkommende allerede har bedt om utbedring på grunn av feil informasjon. I løpet av denne tiden kan behandlingen av feil informasjon også begrenses.

Dataportabilitet

I noen tilfeller har en person som har oppgitt sine personopplysninger rett til å få dem overført til en annen tjenesteleverandør, for eksempel en medietjeneste. Den første mottakeren av personopplysningene må da legge til rette for slik overføring.

Rett til å protestere

I noen tilfeller har en person rett til å motsette seg behandlingen av sine personopplysninger. Dette gjelder når personopplysninger behandles for å utføre en oppgave av allmennhetens interesse, som en del av utøvelsen av offentlig myndighet, eller etter en interesseavveining.

Rett til sletting

Brukere har rett til å få sine personlige data slettet hvis ønskelig. Det finnes unntak fra denne retten, men i følgende tilfeller må dataene slettes.
Hvis dataene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for.
Hvis samtykket trekkes tilbake.
Hvis personopplysningene brukes til direkte markedsføring og brukeren motsetter seg det.
Hvis det ikke er noen legitime grunner som oppveier den enkeltes interesse i å slette informasjonen
Hvis personopplysningene har blitt behandlet ulovlig, Hvis sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

Hvis en bruker ønsker å få sine personlige data slettet, bør de kontakte vår databeskyttelsesansvarlige via e-post på dpo@yazen.com.

Automatisert beslutningstaking

Brukere samtykker til visse automatiserte beslutninger som er nødvendige for at tjenesten skal fungere som forventet.

Identifikasjon

Hvis en bruker ber om informasjon eller ber om at informasjonen slettes, må personen oppgi identifikasjon for å bekrefte identiteten sin.

Klager

Hvis en bruker mener at deres personlige data blir behandlet i strid med GDPR på nettstedet, kan en klage sendes inn i første omgang til oss, og i andre instans til Datatilsynet.

Skader

I en situasjon der en brukers personopplysninger har blitt behandlet i strid med GDPR, kan det være en rett til erstatning. Et erstatningskrav kan fremsettes for en allmenn domstol med tingretten som første instans.

§ 6. INFORMASJONSKAPSLER

Nettstedet bruker informasjonskapsler. Dette betyr at informasjon kan lagres i brukernes nettlesere når de besøker nettstedet. Formålet med dette er at nettstedet skal gjenkjenne en brukers enhet, generere statistikk og forbedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som gjør det mulig å identifisere en brukers kommunikasjonsenhet uten å lagre personlige data. Det finnes to typer informasjonskapsler, vedvarende informasjonskapsler og øktinformasjonskapsler. Vedvarende informasjonskapsler lagres over lengre tid og kan for eksempel brukes til å vise brukerinnhold som kan ha blitt savnet tidligere. Session cookies slettes når nettstedet/nettleseren lukkes. Denne typen informasjonskapsler kan lagre informasjon som språkpreferanser og forhindre at brukere må velge den igjen hver gang de navigerer gjennom nettstedet. Tredjeparts informasjonskapsler kan også brukes på nettstedet, dvs. informasjonskapsler plassert av eksterne parter. Informasjonskapsler brukes på nettstedet for følgende formål:Vi bruker informasjonskapsler, inkludert Google Analytics, for å forstå hvordan våre besøkende bruker nettstedet og for å tilpasse markedsføringstiltakene våre. En person som ønsker å unngå informasjonskapsler eller ønsker å bli varslet før de lagres, kan endre denne innstillingen i enhetens innstillinger.

§ 7. BRUKERS BRUDD PÅ AVTALEN

En bruker som bryter disse bruksvilkårene vil bli håndtert som følger: Kontoen vil bli avsluttet umiddelbart.

§ 8. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

Yazen Health AB, eieren av nettstedet yazen.se og tilknyttede apper, fraskriver seg følgende juridiske forpliktelser: Yazen er integrert med tredjepartsapplikasjoner og -tjenester («tredjepartsapplikasjoner») for å gjøre tjenesten tilgjengelig for deg. Disse tredjepartsapplikasjonene kan ha sine egne vilkår for bruk og personvernregler. Du forstår og aksepterer at Yazen ikke støtter og ikke er ansvarlig for atferden, funksjonene eller innholdet i tredjepartsapplikasjoner.

§ 9. JURISDIKSJON

Nettstedet yazen.se og tilhørende apper drives fra Sverige, og vilkårene for bruk er underlagt svensk lov.

§ 10. TVIST, GJELDENDE LOV OG MENINGER

For vilkårene (inkludert dette punktet) skal svensk lov anvendes. Tvister på grunn av de generelle vilkårene skal avgjøres av en generell svensk domstol. Kunden har muligheten til å sende inn kommentarer om omsorgen direkte til Yazen. Kunden har en lovfestet rett til å henvende seg til den svenske Tilsynsmyndigheten for omsorg (Inspektionen för vård och omsorg).

§ 10. KONTAKT

For spørsmål angående nettstedet og dets innhold, kan vi nås på følgende måter: Via vårt kontaktskjema.
For spørsmål angående behandling av personopplysninger, vennligst kontakt vår databeskyttelsesansvarlig.
Hvis en bruker ønsker å få sine personlige data slettet, bør de kontakte vår databeskyttelsesansvarlige via e-post på dpo@yazen.com.
Versjon: v1 (2022-06-08)»