STYLE SHEET
GLOBAL CSS
COLORS
ANIMATIONS
MEDIA QUERY
SPACING SYSTEM

Hvilken type omsorg trenger overvektige mennesker?

I dag 4. mars er det World Obesity Day, som tar sikte på å øke bevisstheten om fedme og de mange andre sykdommene som overvekt og fedme forårsaker.

Fedmeepidemien er et av de største helseproblemene i vår tid. Globalt anslås 1,9 milliarder mennesker å lide av fedme i 2035, noe som er en av fire voksne. Blant barn vil fedme øke med 100 prosent mellom årene 2020 og 2035.Kostnaden for samfunnet er estimert til 4400 milliarder dollar.

Norge har vist begrenset fremgang for å nå de infeksjonsrelaterte ikke-smittsomme sykdommene (NCD). 24,8% av voksne kvinner (18 år og eldre) og 26,6% av voksne menn lever med fedme. Norges fedmeprevalens er lavere enn det regionale gjennomsnittet på 25,3% for kvinner, men er høyere enn det regionale gjennomsnittet på 24,9% for menn. Norge er imidlertid «på rett kurs» for å nå målet for diabetes, med 6,6% av voksne menn og 3,9% av voksne kvinner rammet.

Konsekvensene av fedme er enorme. I tillegg til menneskelig lidelse med begrenset mobilitet og mye skyld og skam, er det stor risiko for sykdommer som diabetes type 2, høyt blodtrykk, høyt blodfett, hjerte- og karsykdommer, infertilitet, graviditetskomplikasjoner, flere kreftformer og kroniske smerter. Kostnadene for samfunnet for fedme er enorme, men øker også byrden på helsevesenet, og kan redusere kapasiteten til å behandle andre pasienter, og hvis det var færre overvektige pasienter, ville det være mer plass til andre.

Så hvordan stopper vi denne trenden? Her er noen områder samfunnet og helsevesenet bør fokusere på:

Slutt å diskriminere overvektige. Å være overvektig i dag er fylt med skyld og skam. Du blir ofte fortalt at du er lat og dum og har deg selv å skylde. Fedme er en kronisk, stort sett arvelig sykdom. Sentralt for fedme er en hormonell forstyrrelse hos de berørte, der feil interaksjon mellom appetitt og metthet spiller en veldig stor rolle. Resultatet er økt sult, økt kaloriinntak og gradvis økt fettmasse. Årsakene er komplekse, og vi må ta denne sykdommen veldig alvorlig. Imidlertid blir mange overvektige mennesker diskriminert når de søker omsorg, og blir altfor ofte gitt uformelle, ineffektive formaninger til å spise mindre og bevege seg mer.

Omfavne den nye medisinske revolusjonen.Det har vært omfattende debatt om medisiner i media den siste tiden. Blant annet om medisiner basert på hormonet GLP-1 som finnes i stoffet semaglutid. Det respekterte medisinske tidsskriftet 'The Science' kalte behandling med GLP-1-medisiner for fedme som »Årets gjennombrudd» - alle kategorier, i 2023. Årsaken var at disse medisinene, opprinnelig utviklet for type 2 diabetes, nå har vist store positive effekter på personer som bare er overvektige. Utover vekt reduserer medisinen symptomer på hjertesvikt, hjerteinfarkt og hjerneslag. De nye medisinene er derfor svært effektive. La oss omfavne dem og slutte å diskutere om overvektige pasienter eller type 2 diabetespasienter skal ha tilgang til dem. Medisinen er en revolusjon i kampen mot fedmeepidemien.

Mot en digital omsorgsmodell. For å kurere fedme, er det nødvendig med en rekke livsstilsendringer. Det er ikke bare et spørsmål om medisin, men flere tiltak må iverksettes for å endre livsstilen gjennom kostholdseksperter, leger, personlige trenere og psykologer. Å tilby alt dette via fysisk pleie er dyrt og komplisert. La oss i stedet se på Storbritannia, som har et enda større problem med fedme. Der har National Institute for Care and Health Excellence (NICE) innført retningslinjer som sier at spesielt fedmeomsorg skal være digital.

Mye av vårt syn på fedme er utdatert. Dette er kanskje en av grunnene til at vi ennå ikke har klart å behandle denne kroniske sykdommen.

Jeg vil oppfordre alle i helsevesenet til å se dette som enda mer av en prioritet for både individ og samfunn. Og jeg vil oppfordre publikum til å slutte å se overvektige mennesker som late og at de har seg selv å skylde på - de har en kronisk sykdom som oftest ikke kan løses med diett eller mer jogging. Og ikke minst - jeg vil henvende meg til alle overvektige mennesker: det er håp og hjelp. I dag vet vi at det er effektiv behandling for fedme.

Martin Carlsson

Professor, lege og spesialist i endokrinologi/diabetologi og indremedisin og er en av grunnleggerne av tjenesten Yazen, en digital helsepersonell som jobber med medikament- og livsstilsbehandling for fedme.

(Pressebilder er tilgjengelig her)

Start din vekttapsreise med Yazen i dag

Alt du trenger å gjøre er å opprette en konto og svare på noen spørsmål om helsen din

Kom i gang
Kom i gang
Kom i gang

More news

Nyheter
Nye Ozempic-restriksjoner påvirker ikke Yazen sine pasienter

Pasienter hos Yazen vil ikke bli berørt av disse nye reglene, siden våre leger primært foreskriver Wegovy for vekttap

Nyheter
Digital helseomsorg nødvendig for å bekjempe fedme

Nyheter
Yazen fremheves i HealthTalk-podcasten

Med omkring 12 000 brukere og en ny tilstrømning av nesten 100 norske pasienter, tiltrekker Yazen-appen seg oppmerksomhet i denne engasjerende episoden.