Modern läkemedels-behandling mot övervikt och fetma

De senaste åren har man fått en ökad förståelse för de mekanismer som ligger bakom övervikt och fetma. Det har resulterat i att man lyckats ta fram flera olika betydligt mer effektiva läkemedel än de som funnits tidigare.
De som man först fokuserat på kallas GLP1-analoger, GIP och glukagon. Det är kroppens egna hormon som man tex lyckats ändra på så att de stannar kvar längre och kan utöva sin aktivitet innan de bryts ner. GLP1-analogerna är de första som kommit ut som godkända läkemedel. De gör att magsäcken tömmer sig långsammare vilket i sin tur gör att kroppen frisätter olika hormoner som signalerar till hjärnan att vi är mätta och belåtna. Redan under 2023 ser det ut som att fler nya läkemedel blir godkända.
Läkemedel av den här typen har nu använts i många år för att kontrollera blodsockret hos diabetiker och det finns över tusen medicinska studier gjorda på ämnet. Därför har man mycket kunskap om biverkningar även vid längre tids behandling och det är ett säkert preparat.
Om du vill läsa mer finns här  en sammanställning av studierna kring GLP-1 analoger (semaglutid, tirzepatide, dulaglutid, liraglutid med flera)